Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

“Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Nasza szkoła stara się o przyjęcie do grupy Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. Warunkiem przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest spełnienie przez szkołę niezbędnych kryteriów oraz przedstawienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej działalność prozdrowotną na terenie szkoły wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.


Założenia Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła
Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje, nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć. Jest elementem środowiska lokalnego. Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do przyszłej pracy zawodowej, jak również do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca
Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
Umożliwia aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie
Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii. Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Zgodnie z założeniami szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych a ponadto:

  • Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  • Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  • Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  • Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami

Szkoła Promująca Zdrowie to inaczej:

  • Szkoła tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
  • Szkoła umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Nowa definicja szkoły promującej zdrowie
Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.
Dokładne informacje o regulaminie przyznawania szkole Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie znajdują się pod adresem: www.ko.olsztyn.pl/2016/07/04/szkola-promujaca-zdrowie/

Jesteś tutaj: Home Projekty Szkoła Promująca Zdrowie

Ta strona korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk