• Zadania biblioteki

    • 1. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych  źródeł oraz  posługiwania się technologią informacyjną.

     2. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

     3. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

     4. Współpraca z uczniami,  nauczycielami, rodzicami.

     5. Współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami kultury.

     6.  Gromadzenie, opracowanie, selekcja, konserwacja zbiorów.


     Godziny otwarcia:

     ul. Zamkowa 6

     • Poniedziałek 8:00-14:00
     • Środa 8:00-11:00
     • Czwartek 8:00-14:00


     ul. Klikowicza 4

     • Wtorek 8:00-14:00
     • Środa 11:15:-14:00
     • Piątek 8:00-14:00