• O Bibliotece szkolnej

    • Biblioteka szkolna – Multimedialne Centrum Informacji - służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowLektury onlineawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli i wiedzy o regionie. Do głównych zadań biblioteki należy:

     • udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,
     • udostępnianie sprzętu komputerowego i pomoc w posługiwaniu się nim;
     • prowadzenie zajęć edukacyjnych;
     • gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych;
     • współpraca z nauczycielami, uczniami i rodzicami w zakresie analizowania potrzeb i zainteresowań czytelniczych;
     • współpraca z innymi instytucjami i podmiotami z terenu Olsztynka: Biblioteka Miejska, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, I LO , MOPS, Policja, Urząd Miasta, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i inne.


     Godziny otwarcia:

     ul. Zamkowa 6

     • Poniedziałek 8:00-14:00
     • Środa 8:00-11:00
     • Czwartek 8:00-14:00


     ul. Klikowicza 4

     • Wtorek 8:00-14:00
     • Środa 11:15:-14:00
     • Piątek 8:00-14:00