• Branżowa szkoła I stopnia

   • KUCHARZ
     
    W Branżowej Szkole I Stopnia kształcimy uczniów w zawodzie kucharz. Uczniowie tej klasy zdobywają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i zawodowych. Zajęcie praktyczne odbywają się w doskonale wyposażonych pracowniach szkolnych.
    Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzi. Kierunek ten daje możliwość uzyskania niezależności finansowej i duże perspektywy zawodowe.
    Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących
    z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności
    i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.
     
    W trakcie nauki kandydaci na kucharzy zdobywają  wiedzę i praktyczne umiejętności
    z zakresu:
    •    sporządzania według receptury i ekspedycji potraw i napojów,
    •    przechowywania żywności,
    •    planowania i oceniania żywienia,
    •    organizowania produkcji gastronomicznej,
    •    wykonywania usług gastronomicznych.
    Ponadto zapoznaje się z takimi zagadnieniami jak:
    •    zasady racjonalnego żywienia,
    •    zasady gospodarki odpadami,
    •    interpretacja oznakowań żywności,
    •    organizacja przyjęć okolicznościowych.
    W zakresie wykonywanych zadań zawodowych uczy się:
    •    przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
    •    przestrzegać ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
    •    udzielać pierwszej pomocy,
    •    stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności,
    •    posługiwać się językiem obcym.
    Kucharz to zawód z dużymi perspektywami zawodowymi.
    W programie nauczania przewidziane są wycieczki przedmiotowe do zakładów gastronomicznych oraz wyjazdy na targi i konkursy gastronomiczne.
    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz może być zatrudniony:
    •    w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych,
    •    w restauracjach,
    •    w hotelach,
    •    na statkach,
    •    w stołówkach,
    •    w punktach gastronomicznych
    Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia absolwent ma możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia. Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zainteresowanie gastronomią, umiejętność pracy w zespole, życzliwość, uprzejmość i uczciwość.

    KLASY WIELOZAWODOWE
     
    Młodzież w naszej szkole może również kształcić się w wybranych przez siebie zawodach takich jak:
    •    cukiernik,
    •    piekarz,
    •    blacharz samochodowy,
    •    fryzjer,
    •    mechanik pojazdów samochodowych,
    •    mechanik-monter maszyn i urządzeń,
    •    stolarz,
    •    ślusarz,
    •    murarz-tynkarz,
    •    mechanik – monter maszyn urządzeń,
    •    sprzedawca,
    •    elektryk.
    W klasach wielozawodowych młodzież odbywa w szkole kształcenie z przedmiotów ogólnych, a kształcenie zawodowe odbywa się na kursach dokształcania zawodowego w każdym roku nauki oraz  w ramach zajęć praktycznych w zakładach pracy, jako pracownicy młodociani.
    W ramach współpracy kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia współpracujemy z wieloma zakładami pracy, a w szczególności”
    •    Auto Serwis, Jarosław. Rakiel w Olsztynku,
    •    Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Olsztynku,
    •    Piekarnia „Magdalenka” w Olsztynku,
    •    Salon Fryzjerski „Bożena” Bożena Mówińska w Olsztynku,
    •    Salon Fryzjerski Renata Kamińska w Olsztynku,
    •    Zakład Fryzj. „Gosia” M. Zubelewicz-Mirkowicz w Olsztynku,
    •    Zakład Fryzjerski Andrzej Perzanowski w Olsztynku
    •    SALON FRYZUR Olechnowicz Agnieszka w Olsztynie,
    •    AF akademia fryzjerstwa Adam Przybysz w Olsztynie
    •    Auto – Naprawa T. Szkoda 11-015 Olsztynek, Ameryka,
    •    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., wOlsztynie,
    •    Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Olsztynku
    •    Usługi Dekarskie i Ogólnobudowlane  Sławomir Kalbarczyk w Jemiołowie gm. Olsztynek
    •    Zakł.Stolarski „Meble Spod Siekiery” H.Majewski w Olsztynku,
    •    KOWALSTWO Roman Staniszewski, Olsztynek,
    •    „ZAKŁAD USŁUG MECH.” Sylwester Sobierajski Olsztynek,
    •    Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku,
    •    Baza Zaplecza Technicznego w Olsztynku,
    •    „Budarex” D. Kania, Gryźliny 127, 11-034 Stawiguda,
    •    Usługi Ogólnobudowlane Radosław Majchrzak Warlity Male gm. Olsztynek
    •    Mechanika Samochodowa Dariusz Gutkowski w Olsztynku,
    •    Śliżewscy sp.j. ul Kościuszki 4, Sklep „Globi”w Olsztynku,
    •    Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Jerzy Bukowski, Stawiguda,
    •    Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Roman Sawicki, Purda,
    •    Zakład Cukierniczy „Jagodzianka” Emilia Witowicz w Olsztynku,
    •    Auto-Serwis ROBSON E.Dumka, R.Dumka w Pawłowie gm.Olszynek,
    •    Mechanika Pojazdowa AUTO-TECH Marcin Krebs w  Olsztynku,