• Branżowa szkoła I stopnia

   • KUCHARZ

    W Zasadniczej Szkole Zawodowej kształcimy w zawodzie kucharza Uczniowie tej klasy zdobywają wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych i zawodowych. Zajęcie praktyczne organizowane są przez naszą szkołę.

    Nauka w Zasadniczej Szkole Zawodowej trwa 2 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz. Kierunek ten daje możliwość uzyskania niezależności finansowej i duże perspektywy zawodowe.

    W programie zajęć będą realizowane przedmioty z zakresu:

    • technologii gastronomicznej z materiałoznawstwem,
    • podstaw żywienia człowieka,
    • wyposażenia technicznego zakładów gastronomicznych,
    • podstaw rachunkowości i przedsiębiorczości.

    Do zadań kucharza będzie należeć:

    • nabycie umiejętności związanych z organizowaniem stanowiska pracy oraz przygotowaniem typowych potraw i napojów w różnych zakładach gastronomicznych,
    • poznanie zasad prawidłowego przechowywania artykułów spożywczych, półproduktów i wyrobów gotowych,
    • zaznajomienie z zasadami racjonalnego żywienia,
    • zapoznanie z wyposażeniem zakładów gastronomicznych,
    • przestrzeganie przepisów BHP,
    • pozyskanie umiejętności prowadzenia uproszczonej rachunkowości i szukania atrakcyjnego zatrudnienia.

    W programie nauczania przewidziane są wycieczki przedmiotowe do zakładów przemysłu spożywczego oraz wyjazdy na targi i konkursy gastronomiczne. Podczas dwuletniego cyklu kształcenia w Szkole Zawodowej uczniowie odbywają praktyki w punktach gastronomicznych.

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz może być zatrudniony:

    • w punktach małej gastronomii,
    • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów spożywczych,
    • w restauracjach,
    • na stołówkach.

    Po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej absolwent ma możliwość kontynuowania nauki w technikum. Od kandydatów wymagany jest dobry stan zdrowia, zainteresowanie gastronomią, umiejętność pracy w zespole, życzliwość, uprzejmość i uczciwość.

    KLASY WIELOZAWODOWE

    Młodzież w naszej szkole może również kształcić się w wybranych przez siebie zawodach takich jak:

    • cukiernik,
    • piekarz,
    • blacharz samochodowy,
    • fryzjer,
    • mechanik pojazdów samochodowych,
    • monter – elektronik,
    • stolarz,
    • ślusarz,
    • murarz,
    • mechanik – monter maszyn urządzeń,
    • sprzedawca,
    • elektryk.

    W klasach wielozawodowych młodzież odbywa kształcenie z przedmiotów ogólnych, a kształcenie zawodowe na kursach dokształcania zawodowego w każdym roku nauki w ramach zajęć praktycznych w zakładach pracy, jako pracownicy młodociani.

    W ramach współpracy kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej współpracujemy z następującymi zakładami pracy:

    • Auto Serwis, Jarosław. Rakiel w Olsztynku,
    • Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Olsztynku,
    • Piekarnia „Magdalenka” w Olsztynku,
    • Salon Fryzjerski „Bożena” Bożena Mówińska w Olsztynku,
    • Salon Fryzjerski Renata Kamińska w Olsztynku,
    • Zakład Fryzj. „Gosia” M. Zubelewicz-Mirkowicz Olsztynek,
    • Auto – Naprawa T. Szkoda 11-015 Olsztynek, Ameryka,
    • Handel Usługi Transport F. Długołęcki Olsztynek,
    • Naprawa sprzętu RTV Z. Wyszkowski Olsztynek,
    • Handel –Usługi Budowlane. F. Piłat, Olsztynek,
    • Zakł.Stolarski „Meble Spod Siekiery” H.Majewski w Olsztynku,
    • KOWALSTWO Roman Staniszewski, Olsztynek,
    • „ZAKŁAD USŁUG MECH.” Sylwester Sobierajski Olsztynek,
    • Zakład Gospodarki Komunalnej w Olsztynku,
    • Baza Zaplecza Technicznego w Olsztynku,
    • „Budarex” D. Kania, Gryźliny 127, 11-034 Stawiguda,
    • Sklep Spoż.-Przem. Leon Dzianachowski Olsztynek,
    • Handel Art. Spoż. Przemysłowe Teresa Bednarska, Olsztynek,
    • „A.P. Matracki” s.c. A.Matrecki, P.Matracki, Olsztyn,
    • Firma Handlowa „MAKRO” M. Margalski, Stawiguda,
    • Hurt – Detal, Artykuły Spożywczo – Przemysłowe S. Słodownik, Olsztynek
    • Mechanika Samochodowa Dariusz Gutkowski, ul. Mrongowiusza 41a, 11-015 Olsztynek