• "...Wszystko przemija, jak dym ginie,
    Milkną marzeń złudne kraje,
    A rzeczywistością jest jedynie to,
    Co po wszystkim pozostaje?"

    „Idź tak przez życie, by ślad Twojej stopy był trwalszy od Ciebie". Wartość człowieka - nauczyciela i ucznia mierzy się nie miarą godności i zaszczytów, lecz zrealizowanych wartości, twórczych dokonań i prawego życia, będącego wzorem dla całych niekiedy pokoleń. Dzisiaj jest ten dzień, który pozwala nam obejrzeć się za siebie, zadumać chociażby po to, by „zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy i co w nas pozostało a co bezpowrotnie zabrał czas"....

    Okrągłe rocznice skłaniają do refleksji. 55 lat istnienia Liceum w Olsztynku jest również taką okazją, aby dokonać podsumowania dorobku tej szkoły i jej znaczenia w życiu naszej społeczności. Szkoła odegrała ogromną rolę w życiu społecznym i kulturalnym Olsztynka.

    Jej mury przez 55 lat opuściło ponad 2500 absolwentów, ogromna większość z nich po zdaniu matury poszła na studia. Przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o nauczycielach, których praca dała tak pożądane owoce. W ciągu tych lat w liceum pracowało wielu wybitnych pedagogów. Niektórzy z nich poświęcili najlepsze lata swojego życia pracy w tej szkole. O takich ludziach, ktoś kiedyś powiedział - bohaterowie dnia codziennego. Być może kończy się świat bohaterów, nawet tych z dnia codziennego; trudno o bohaterstwo, gdy trzeba walczyć, gdy szarość i kłopoty nas przytłaczają. Dzięki tym ludziom udawało się zachować najcenniejszą wartość, szacunek do siebie i do drugiego człowieka. Dziś, gdy świat jest coraz brutalniejszy, zaczyna brakować nam takich ludzi. Ludzi, którzy potrafią narzucić życiu kształt na miarę swych oczekiwań.

    Pierwszy dzwonek w Liceum Ogólnokształcącym zabrzmiał 1 września 1956 roku. 55 lat istnienia LO w Olsztynku można podzielić na kilka etapów.

    Pierwsze lata to 1956-1964. W tym czasie tworzyło się liceum. Istniała właściwie szkoła podstawowa, a przy niej powstawała pierwsza klasa licealna licząca 50 uczniów. Z czasem wzrastała liczba klas licealnych, a następowała redukcja klas ze szkoły podstawowej.

    W 1964 roku liceum stało się w pełni samodzielną szkołą z dwoma klasami. Pierwszym dyrektorem został Jan Matykajtis. Funkcję tą pełnił dwa miesiące. Był to czas kompletowania najlepszej kadry nauczycielskiej. Miejsce pana Jana Matykajtis zajął dyrektor Jan Bondaruk, który sprawował tą funkcję przez 27 lat. Wraz z nim szkołę tworzyli Maria Drozdowicz, Stanisław Szydlik, Tadeusz Kalbarczyk, Zofia Tołłoczko, Janina Szydlik i Tadeusz Matulewicz.

    W latach 60 - liceum działało jako samodzielna placówka. Niezła kadra pedagogiczna pozwalała na dość wysokie wyniki nauczania. W tym okresie panowała również ostra, niemal bezduszna dyscyplina. W tym czasie również odbywa się pierwsza matura, egzamin dojrzałości z klasy Marii Krzywkowskiej zdaje 13 osób. A Dzień Nauczyciela w latach w roku szkolnym 1968/69 obchodzono 23 listopada. Takie to były barwy dnia....lat 60...

    W roku szkolnym 1970/71 odbyła się kompleksowa wizytacja. W tym samy roku podjęto decyzję aby 50 % zarobionych na wykopkach pieniędzy przeznaczyć na zakup sprzętu turystycznego. To były piękne czasy...

    W roku szkolnym 1971 uczennica liceum wyjechała w nagrodę „pociągiem przyjaźni" do Związku Radzieckiego. Pierwszy raz od momentu powstania szkoły w roku szkolnym 1970/71 obchodzono Dzień Nauczyciela 14 października. Jan Bondaruk, Maria Brzostowska, Janina Szydlik i Stanisław Szydlik otrzymali nominacje „profesora szkoły średniej".

    Rok 1974 okazał się być przełomowym w oświacie. W Olsztynku zbudowano wzorcową szkołę, która miała realizować program powszechnej szkoły średniej 10 - letniej. Taki stan rzeczy istniał do 1981 roku. Wówczas liceum zostało formalnie oddzielone od szkoły podstawowej i funkcjonowało jako samodzielna szkoła średnia.

    W roku szkolnym 1973/74 wprowadzono poniedziałkowe apele każdego tygodnia.

    W roku szkolnym 1974/75 liceum zostało przeniesione do nowego budynku, nastąpiło połączenia liceum ze szkołą podstawową i powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Olsztynku.

    Zegar tyka, a my mamy już lata 80. Trudny okres, ponieważ z wielu pracowni korzystają uczniowie liceum i szkoły podstawowej co znacznie utrudniało normalną pracę. Z biegiem lat z braku odpowiednich funduszy zaczął się sypać sprzęt techniczny i wyposażenie pracowni. Władze wojewódzkie zapomniały o wizytówce polskiego szkolnictwa. Rozmaite pomysły upadły wraz z wprowadzeniem stanu wojennego 1981 roku. Zmiany, które nadeszły okazały się nieodwracalne. Skończyła się pokazówka, a nastały spokojniejsze dni szkolnej pracy.

    W roku szkolnym 1981/82 bal studniówkowy zorganizowano w Ośrodku Harcerskim „Perkoz" pod opieką Milicji Obywatelskiej.

    W 1983 roku odszedł na emeryturę niezwykle zasłużony dla liceum, jego długoletni dyrektor - Jan Bondaruk. Człowiek - legenda szkolnictwa średniego w Olsztynku. Z dniem 31 sierpnia 1983 dyrektorem liceum zostaje Andrzej Walicki. Pełni funkcję dyrektora przez 4 lata.

    Z dniem 31 sierpnia 1987 roku dyrektorem szkoły zostaje Elżbieta Linkiewicz. Największym marzeniem dyrekcji, nauczycieli i uczniów było przeniesienie liceum do samodzielnego budynku. Niestety przez wiele lat było to nierealne. Powrót do zamku nie wchodził w rachubę bowiem tam funkcjonowała duża szkoła wielozawodowa. Dopiero wybudowanie przedszkola przy ulicy Szkolnej stworzyło szansę na przeniesienie liceum.

    Highslide JS
    Budynek I LO przy ulicy Klikowicza 4 w Olsztynku

    Lata 90 - W 1993 w okresie wakacji nastąpiło przeniesienie szkoły do osobnego budynku po dawnej Szkolne Podstawowej przy ulicy Klikowicza. Na adaptację budynku szkoła otrzymała z kuratorium 100 mln złotych potrzebne było 500 mln. Nareszcie marzenie stało się faktem.

    W roku szkolnym 1990 - 1991 wprowadzono 6 - stopniowa skale oceniania.

    W 1996 zapadła decyzja o zorganizowaniu Zjazdu Absolwentów z okazji 40 rocznicy powstania LO w Olsztynku. Wydarzenie to, jedno z ważniejszych w historii Olsztynka, przeszło najśmielsze oczekiwania. Chociaż jak powiedzieli wówczas organizatorzy nie udało się wszystkiego dopiąć na ostatni guzik, efekty były niespodziewanie udane. Autentyczne wzruszenia, byłych nauczycieli i absolwentów - to najlepszy dowód na to. Było pięknie sentymentalnie, euforia radości i niekończące się rozmowy dawnych kolegów i koleżanek. Kilka godzin wspomnień było zbyt krótkie, żeby zadowolić wszystkich. Zjazd się skończył -dobry duch gdzieś nas opuścił. Nad ranem spadł deszcz i zmył kurz dawnych wspomnień. Nastał czas szary... Gdzie się podziały tematy wspomnienia? Tamtych już nie ma, ale przed nami kolejne.

    Wiek XXI to czasy wielkich rewolucji, walki o wieczne być albo nie być. Następuje zmiana rządów - bohater tamtych czasów odchodzi na emeryturę -wieloletni dyrektor pani Elżbieta Linkiewicz. Jej miejsce zajmuje 31 sierpnia 2002 roku Pani Grażyna Małek. Szkoła zmienia się, ale przecież każde pokolenie ma własny czas. A my mieliśmy w 2006 roku 50 - lecie szkoły.