• Historia Zespołu Szkół

    • Początki kształcenia w Zespole Szkół w Olsztynku sięgają roku 1965. W tym okresie istniała szkoła zawodowa, która była filią i nosiła nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Ostródzie filia w Olsztynku. Mieściła się ona w dawnej Szkole Podstawowej nr 1 w Olsztynku przy ul. Górnej (obecnie znajduje się tam Szkoła podstawowa nr 1). W 1966 roku przeniesiono szkołę do pomieszczeń, które zajmuje dzisiejsza Przychodnia Rejonowa przy ul. Chopina. Dopiero 1 marca 1967 r. szkoła uzyskała samodzielny statut jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracujących i została przeniesiona do zamku. Od tego czasu z każdym rokiem powstają nowe szkoły i nowe kierunki kształcenia:

     • 1969 - Zasadnicza Szkoła Rolnicza
     • 1973 - Technikum Rolnicze Wieczorowe na podbudowie szkoły zawodowej
     • 1976 - Technikum Rolnicze na podbudowie szkoły zawodowej
     • 1977 - Średnie Studium Zawodowe
     • 1978 - 3 czerwca nadano szkole imię Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza
     • 1981 - powstaje Wieczorowe Technikum Rolnicze
     • 1983-1985 - Szkoła Podstawowa Uzawodowiona o specjalizacji rolnik
     • 1990 - Liceum Zawodowe o kierunkach gastronomicznym i mechanicznym
     • 1992 - Technikum Hotelarskie
     • 1999 - Liceum Techniczne o kierunku ekonomiczno-administracyjnm, usługowo-gospodarczy
     • 2002 - Liceum Profilowane o profilach ekonomiczno–administracyjny, zarządzanie informacją
     • 2003 - II Liceum Ogólnokształcące
     • 2004 - Szkoła Policealna o kierunku: technik ekonomista; Liceum Uzupełniające na podbudowie szkoły zawodowej

      

     Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą:

     • I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku
     • Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 1 w Olsztynku - zawód: technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych
     • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kształci w zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, krawiec, elektromechanik, rzeźnik, wędliniarz, monter elektronik, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk, murarz, blacharz samochodowy

      

     Kadra kierownicza szkoły na przestrzeni lat:

     Dyrektorzy:

     • 1965 - mgr Tadeusz Chrzanowski
     • 1967 - mgr Tadeusz Kalbarczyk
     • 1987 - mgr Danuta Banaszek
     • 1991 - mgr Ryszard Lachowicz
     • 2011 - mgr Ewa Orłowska


     Wicedyrektorzy:

     • 1975 - mgr Anna Kowal
     • 1977 - mgr Werner Pikac
     • 1982 - mgr Irena Petryna
     • 1987 - mgr Ryszard Lachowicz
     • 1992 - mgr Anna Kowal
     • 1999 - mgr Waldemar Stejer
     • 2007 - mgr Elżbieta Staniszewska-Górka
     • 2013-2015 - mgr Elżbieta Staniszewska-Górka, mgr Grażyna Małek


     Kierownicy Szkolenia Praktycznego:

     • 1990 - mgr Jan Łukaszewicz
     • 1991 - mgr Waldemar Stejer
     • 1999 - mgr Bożena Urban


     Wicedyrektorzy ds. kształcenia zawodowego:

     • 2015 - mgr Bożena Urban


     Wicedyrektorzy ds. kształcenia ogólnego:

     • 2018 - mgr Grażyna Małek