• Początki kształcenia w Zespole Szkół w Olsztynku sięgają roku 1965. W tym okresie istniała szkoła zawodowa, która była filią i nosiła nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Ostródzie filia w Olsztynku. Mieściła się ona w dawnej Szkole Podstawowej nr 1 w Olsztynku przy ul. Górnej (obecnie znajduje się tam gimnazjum). W 1966 roku przeniesiono szkołę do pomieszczeń, które zajmuje dzisiejsza Przychodnia Rejonowa przy ul. Chopina. Dopiero 1 marca 1967 r. szkoła uzyskała samodzielny statut jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodocianych Pracujących i została przeniesiona do zamku. Od tego czasu z każdym rokiem powstają nowe szkoły i nowe kierunki kształcenia:

    • 1969 - Zasadnicza Szkoła Rolnicza
    • 1973 - Technikum Rolnicze Wieczorowe na podbudowie szkoły zawodowej
    • 1976 - Technikum Rolnicze na podbudowie szkoły zawodowej
    • 1977 - Średnie Studium Zawodowe
    • 3 czerwca 1978 - nadano szkole imię K.C. Mrongowiusza
    • 1981 - powstaje Wieczorowe Technikum Rolnicze
    • 1983-1985 - Szkoła Podstawowa Uzawodowiona o specjalizacji rolnik
    • 1990 - Liceum Zawodowe o kierunkach gastronomicznym i mechanicznym
    • 1992 - Technikum Hotelarskie
    • 1999 - Liceum Techniczne o kierunku:
     • ekonomiczno – administracyjny
     • usługowo – gospodarczy
    • 2002 - Liceum Profilowane o profilach:
     • ekonomiczno – administracyjny
     • zarządzanie informacją
    • 2003 - II Liceum Ogólnokształcące
    • 2004 - Szkoła Policealna o kierunku: technik ekonomista; Liceum Uzupełniające na podbudowie szkoły zawodowej

    Obecnie w skład Zespołu Szkół wchodzą:

    • I Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku
    • Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne nr 1 w Olsztynku - zawód: technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych
    • Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kształci w zawodach: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, krawiec, elektromechanik, rzeźnik, wędliniarz, monter elektronik, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk, murarz, blacharz samochodowy

    Kadra kierownicza szkoły na przestrzeni lat:

    • Dyrektorzy:
     • 1965 - mgr Tadeusz Chrzanowski
     • 1967 - mgr Tadeusz Kalbarczyk
     • 1987 - mgr Danuta Banaszek
     • 1991 - mgr Ryszard Lachowicz
     • 2011 - mgr Ewa Orłowska
    • Wicedyrektorzy:
     • 1975 - mgr Anna Kowal
     • 1977 - mgr Werner Pikac
     • 1982 - mgr Irena Petryna
     • 1987 - mgr Ryszard Lachowicz
     • 1992 - mgr Anna Kowal
     • 1999 - mgr Waldemar Stejer
     • 2007 - mgr Elżbieta Staniszewska-Górka
     • 2013-2015 - mgr Elżbieta Staniszewska-Górka, mgr Grażyna Małek
    • Kierownicy Szkolenia Praktycznego:
     • 1990 - mgr Jan Łukaszewicz
     • 1991 - mgr Waldemar Stejer
     • 1999 - 2015 - mgr Bożena Urban
    • Wicedyrektorzy ds. kształcenia zawodowego:
     • 2015 - mgr Bożena Urban
    • Wicedyrektorzy ds. kształcenia ogólnego::
     • 2015 - mgr Dorota Linkiewicz