• Kadra kierownicza:

    1. Orłowska Ewa - dyrektor
    2. Urban Bożena - wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego  
    3. Małek Grażyna - wicedyrektor ds. spraw kształcenia ogólnego

     

    Kadra pedagogiczna:

    1. Bartków Agnieszka – język polski
    2. Bondaruk Krzysztof - przedmioty zawodowe (hotelarstwo, gastronomia)
    3. Bramowicz Dorota - język angielski, wiedza o społeczeństwie
    4. Dorożko Krystyna – geografia
    5. Dworczak Dorota - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
    6. Faryn Małgorzata – matematyka, informatyka
    7. Herda Mikołaj - język angielski
    8. Hodyra Brygida - język niemiecki
    9. Kruślińska-Zyśk Dorota - historia, wiedza o społeczeństwie
    10. Łukaszewicz Joanna - przedmioty zawodowe (gastronomia)
    11. Małek Grażyna - geografia, podstawy przedsiębiorczości
    12. Makowska Monika - język angielski
    13. Nowakowska Aleksandra – przedmioty zawodowe (hotelarstwo, gastronomia)
    14. Orłowska Ewa – informatyka
    15. Pawłowska Agnieszka - matematyka, fizyka
    16. Płoska Wioletta - pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie
    17. Podhajna Ewa – chemia, przedmioty zawodowe (gastronomia)
    18. Rubaj Krystyna - biologia, wychowanie fizyczne
    19. Rudnicka Magdalena - język polski, wiedza o kulturze
    20. Sowa Krzysztof – religia
    21. Sternicki Bogdan - wychowanie fizyczne
    22. Suwiński Krzysztof - wychowanie wodne - innowacja pedagogiczna
    23. Świątecki Michał - religia
    24. Urban Bożena - przedmioty zawodowe (hotelarstwo, gastronomia), podstawy przedsiębiorczości
    25. Walter-Obrębska Dorota - nauczyciel bibliotekarz
    26. Warmińska Magdalena - przedmioty zawodowe gastronomiczne
    27. Wolfigiel Aleksandra - muzyka, przedmioty zawodowe gastronomiczne
    28. Żmijewska  Wioletta – matematyka