• Oferta i zasady rekrutacji

   • Drodzy Rodzice!!
    Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej.

     

    W związku z zagrożeniem epidemicznym i ograniczeniem funkcjonowania szkół w czasie pandemii dostosowujemy składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w I Liceum Ogólnokształcącym, w Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym i w Branżowej Szkole I Stopnia w Olsztynku do aktualnej sytuacji.

     

    Rekomendujemy w procesie rekrutacji na etapie składania wniosków o przyjęcie do szkoły w terminie:

    od 11 maja (poniedziałek) do 23 czerwca (wtorek) do godz. 15:00.

    składanie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły w Zespole Szkół w Olsztynku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art.134 UPS)

    W siedzibie Zespołu Szkół w Olsztynku, ul. Zamkowa 6
    – budynek główny, parter znajdują się wydrukowane wnioski o przyjęcie do szkół oraz skrzynka podawcza. Można osobiście złożyć w tym miejscu wniosek o przyjęcie do szkoły. Sekretariat w Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku, ul. Klikowicza 4 na czas kształcenia na odległość jest zamknięty.

    Na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja na rok szk. 2020/21 znajdują się wnioski o przyjecie do szkół. Należy wydrukować. Wypełnione, podpisanie przez rodziców, opiekunów prawnych złożyć w szkole pierwszego wyboru przesłać:

    1. Pocztą tradycyjną – listem na adres szkoły: Zespół Szkół w Olsztynku ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek

    2. wysyłanie skanów lub zdjęć podpisanych wniosków i załączników za pośrednictwem poczty e-mail adres: rekrutacja@zamek.edu.pl

    Szczegółowe informacje o rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2020/2021 znajdują się po prawej stronie w module Rekrutacja 2020/21 . Informacje telefoniczne sekretariat tel. 89 519 26 27

     
    Dokumenty:
    1. Zasady przeprowadzania rekrutacji
    2. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020 / 2021 #1
    3. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020 / 2021 #2
    4. Zasady rekrutacji absolwentów szkoły podstawowej
    5. Wykaz dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół w Zespole szkół w Olsztynku
    6. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Zespołu Szkół w Olsztynku
    7. Wybrane przedmioty ze świadectwa ukończenia SP w rekrutacji do Zespołu Szkół w Olsztynku

     

    Wnioski rekrutacyjne:

    1. Wniosek o przyjęcia do I Liceum Ogólnokształcącego
    2. Wniosek o przyjęcia do Branżowej Szkoły I Stopnia
    3. Wniosek o przyjęcie do Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego

     

    Podstawa prawna rekrutacji do szkół w Zespole Szkół w Olsztynku:

    1. Rozdział 6 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz.U.2019.1148)

    2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2019.1737).

    3. Zarządzenie nr 4/2020 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów skradania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.