• Nr konta Rady Rodziców

    Bank - BZWBK – grupa Santander
    58 1090 2590 0000 0001 3720 2446

    Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

    Lp.

    Imię i nazwisko

    Pełniona funkcja

    1.  

    Warcholak Anna

    przewodniczący

    1.  

    Stupak Marzena

    z-ca przewodniczącego

    1.  

    Erimus Ewa

    sekretarz

    1.  

    Bartosiak Hanna

    skarbnik

    1.  

    Popielarska Joanna

    przewodniczący komisji rewizyjnej

    1.  

    Michalska Sylwia

    członek komisji rewizyjnej

    1.  

    Winiarczyk Joanna

    członek komisji rewizyjnej

    1.  

    Jankowska Katarzyna

    członek

    1.  

    Wilczewska Joanna

    członek

    1.  

    Walczak Sylwia

    czołonek

    1.  

    Mrozińska Ilona

    członek

    1.  

    Wiercińska Honorata

    czołnek

    1.  

    Widźgowska Marzena

    członek

    1.  

    Kedzior Monika

    czołnek