• Wychowawcy klas

   • I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kaczmarskiego

    klasa

    wychowawca

    I

    Wioletta Żmijewska

    II A

    Agnieszka Bartków

    II B

    Dorota Dworczak

    III

    Monika Makowska

    Technikum Hotelarsko Gastronomiczne

    I

    Wioletta Płoska

    II A

    Dorota Kruślińska-Zyśk

    II B

    Magdalena Rudnicka

    III

    Krystyna Dorożko

    IV

    Agnieszka Pawłowska

    Branżowa Szkoła I Stopnia

    I A

    Joanna Łukaszewicz

    I B

    Dorota Bramowicz

    II A

    Magdalena Warmińska

    II B

    Ewa Podhajna

    III

    Małgorzata Faryn