• Matury w sesji 2021

     • Matury w sesji 2021 odbywać się będą w reżimie sanitarnym i według procedur określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Treść dokumentu znajduje się na stronie internetowej kliknij tutaj. Wszyscy maturzyści,  członkowie zespołów nadzorujących i pracownicy  obsługi są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania.

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich od 1995 roku corocznie organizowany jest przez UNESCO. Celem święta jest promowanie czytelnictwa oraz poruszanie problematyki praw autorskich i ochrony własności intelektualnej. 

      Data obchodów nawiązuje do dnia śmierci trzech wybitnych postaci, którymi są Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. To także dzień urodzin lub śmierci wielu innych sławnych pisarzy, na przykład Vladimira Nabokova, Maurice’a Druona, czy Halldora Laxnessa. Inicjatorem pomysłu ustanowienia święta był wydawca z Walencji, Vincete Clavel Andres. Początkowo data święta miała zostać ustanowiona w dniu urodzin Cervantesa (7 październik), jednak ze względu na całkowity jej brak pewności, ostatecznie ustalono datę na 23 kwietnia. 

      Już od 1930 roku Dzień Książki jest oficjalnym świętem w Hiszpanii, zaś od 1964 roku święto obchodzone jest we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. W Katalonii istnieje piękny zwyczaj związany z tradycyjnymi obchodami patrona – św. Jerzego. W tym dniu kobiety otrzymują od mężczyzn czerwone róże symbolizujące krew pokonanego przez patrona smoka, a kobiety w dowodzie wdzięczności wręczają mężczyznom książki.

      W związku z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, UNESCO corocznie przyznaje tytuł „Światowej Stolicy Książki” dla miasta, które przygotowało najlepszy program promujący czytanie książek. Pierwszym miastem, które otrzymało zaszczytny tytuł był Madryt. 

      Pierwsza międzynarodowa konwencja ochrony praw autorskich dzieł literackich i artystycznych miała miejsce w 1886 roku. Siedemdziesiąt lat później, od 1956 roku zaczęła obowiązywać Powszechna Konwencja ds. Copyright, zaś Polska dołączyła do niej w 1976 roku. Znak „copyright” odnosi się do zastrzeżenia praw autorskich różnych dzieł wydawniczych. Z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich organizowane są w Polsce wydarzenia promujące czytelnictwo książek i ochronę własności intelektualnej. W obchody angażują się przede wszystkim biblioteki, księgarnie czy instytucje naukowe.
      Źródło: https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich

       

     • Konkurs na plakat rozstrzygnięty!

     • W związku ze Światowym  Dniem Walki z Depresją, który odbył się 23 lutego , w ZS ogłoszony został konkurs na plakat.

      Tematem konkursu była depresja.

      Jury w składzie: Pani Dorota Walter-Obrębska, Pani Magdalena Rudnicka i Pani Joanna Łukaszewicz wytypowały zwyciężczynie konkursu.

      Wyniki konkursu w kategorii plakat:

      1 miejsce zajęła uczennica klasy I THG Oliwia Kowalska,

      2 miejsce zajęła klasa II A LO,

      3 miejsce ex aequo zajęły uczennice klasy I THG Nikola Kołakowska i Oliwia Kowalska.

      W kategorii rysunek:

      1 miejsce zajęła Amelia Świtalska, uczennica klasy II B BSIST ,

      2 miejsce zajęła Paulina Drwęcka, uczennica klasy II B LO,

      3 miejsce zajęła Nikola Świderek również uczennica klasy II B LO.

      Pozostałe nadesłane prace konkursowe zostały wyróżnione.

      Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestniczkom za udział w konkursie.

     • Zaproś mnie na swoją lekcję

     • 24 Lutego w ramach Światowego Dnia Walki z Depresją, cała społeczność szkolna Zespołu Szkół w Olsztynku,  miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu on-line w ramach  projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję. Prowadzącą spotkanie jak i gościem Naszej szkoły, była Pani Aleksandra Jabłońska- Błokowska – psycholog nauczyciel,  która wspólnie ze swoimi uczennicami projektu psychoedukacyjnego „ Bez echa” przedstawiła temat DEPRESJI. Depresja to słowo, które słyszy się coraz częściej. Obecnie zajmuje ona czwarte miejsce na liście najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Szacuje się, że w 2021 roku zajmie pierwsze miejsce na liście przyczyn zgonów. Chcąc zrozumieć istotę tej choroby, trzeba obalić powtarzany często mit że DEPRESJA to SMUTEK. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia t.j.: smutek, depresja, grupy objawów depresji, jak rozpoznać depresję u drugiej osoby, jak rozmawiać z sobą chorą, gdzie szukać pomocy.
      Zainteresowanie tematem jest bardzo duże, w związku z czym systematycznie podejmujemy działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego.

      Serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia  na spotkanie, Pani Aleksandrze Jabłońskiej-Błokowskiej i jej uczennicy Oliwii, oraz całej społeczności szkolnej, za dyscyplinę i sprawną organizację.

     • 21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony jest 21 lutego, od 2000 roku. Został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku dla  upamiętnienie tragicznego wydarzenia w Bangladeszu, gdy w 1952 roku pięciu studentów zginęło podczas demonstracji, domagając się uznania języka bengalskiego jako języka urzędowego. Wiele języków na świecie zagrożonych jest wyginięciem i według szacunków UNESCO, prawie połowie z 6000 języków grozi zapomnienie w ciągu kolejnych 2-3 pokoleń.

      Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu wspierać  ochronę różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

       

      Informacja o działaniach realizowanych w Zespole Szkół  znajdują się w dzienniku elektronicznym.

     • BIBLIOTEKA Książki na karnawał poleca Klaudia Erimus

     •          Karnawał, zapusty – okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową,  która oznacza początek Wielkiego Postu i oczekiwanie na Wielknoc. Nazwa pochodzi od włoskiego carnevale, co oznacza „żegnaj mięso”.

                  Do dawnych, polskich zwyczajów zapustnych należały m.in. barwne korowody postaci w przebraniach i z kukłami zwierząt (turonia, niedźwiedzia, kozy, bociana), które wędrowały po okolicznych domach i zbierały "wykup". Jeśli wędrowcy nic nie dostali, porywali gospodarza i przetrzymywali go dopóki nie wykupił się. Do tradycji zapustnych, kultywowanych zwłaszcza w ostatnich dniach karnawału, należały też odwiedziny u sąsiadów, połączone z wielkimi ucztami, śpiewami i tańcem.

                  Obecnie, widowiskowe parady odbywają się w wielu miastach na świecie, w Rio de Janeiro, w Wenecji, Londynie, Kolonii, Moguncji, Nowym Orleanie, jednak w każdym z nich, wyglądają one trochę inaczej. W Rio de Janeiro można obejrzeć widowiskowe pokazy samby, w Wenecji uczestników zabawy w kolorowych maskach i i historycznych strojach na tle wspaniałych zabytków architektury. Kolorowe rewie przepięknych kostiumów przyciągają wielu uczestników i turystów.

      Więcej o  karnawale w artykule Elżbiety Kaczmarek.

      http://www.domwarminski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=688:elzbieta-kaczmarek-karnawal&catid=90&Itemid=221

     • Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

     • Od 1 stycznia 2021 r. siedzibie Szpitala Powiatowego w  Biskupcu  rozpoczął  działalność Ośrodek Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży pod kierownictwem lek. med. specjalisty z zakresu psychiatrii Tomasz Żyśko.

      http://anima.olsztyn.pl/

      Oferta Ośrodka obejmuje świadczenia psychologiczne i psychoterapeutyczne:

      - porady psychologiczne,

      - psychoterapia indywidualna i grupowa,

      - warsztaty dla opiekunów

      - wizyty środowiskowe

      Świadczenia są całkowicie bezpłatne, refundowane przez NFZ.

      Zgłoszenia do Ośrodka nie wymaga skierowania.

      Uwaga:

      Opieką Ośrodka mogą być objęte dzieci i młodzież z całego Powiatu Olsztyńskiego podlegająca obowiązkowi szkolnemu, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunowie prawni.

      Rejestracja pod numerem telefonu 89 715 63 06.

     • Rekomendacje postępowania w zakresie zapobiegania, wykrywania i leczenia depresji

     • Przed 2020 rokiem depresja zajmowała czwarte miejsce na liście najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Obecnie, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną i związaną z nią izolację, problem ten może być znacznie poważniejszy.

      W depresji, tak samo jak w przypadku innych chorób, szybkie rozpoznanie i podjęcie właściwego leczenia, jest kluczem do powrotu do zdrowia.

      Zachęcam do zapoznania się z Rekomendacjami postępowania w zakresie zapobiegania, wykrywania i leczenia depresji opracowanymi przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

     • Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020

     • W ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Nasza szkoła na początku bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia”, który został pozytywnie rozpatrzony. W wyniku czego otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt o wartości 277 674,13  zł, z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi  236 023,01  zł.

      W rezultacie projekt rozpocznie się 1 listopada 2020 roku i będzie trwał do 31 lipca 2021 roku.

      Celem projektu jest:

      • zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku (LO) 15 poprzez realizację zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń z użyciem TIK,
      • zwiększenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć poprzez realizację krótkich form doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia),
      • doposażenie LO w Olsztynku w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania,

      w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.11.2020r. do 31.07.2021r.                                                                                                                                                                                                                                                 

      Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 listopada 2020 roku.

     • Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki o programach i akcjach organizowanych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych

     • Początek nowego roku to równocześnie rozpoczęcie ferii zimowych. W tym roku szkolnym odbędą się one dla uczniów z całego kraju w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki chce, aby czas odpoczynku był jednak inspirujący, dlatego przygotowano ciekawą ofertę dla uczniów i ich rodzin.

      Ferie z TVP
      Rozrywka, ciekawe filmy i seriale, a także wciągające programy sportowe i lifestylowe – to główne propozycje przygotowane przez Telewizję Polską. W ramach emitowanego codziennie cyklu dynamicznych, 20-minutowych programów edukacyjnych każdy znajdzie coś dla siebie - miłośnicy piłki nożnej, tańca czy też młody koneser sztuki. Propozycje te z powodzeniem zaangażują całe rodziny do wspólnego i niezwykle interesującego spędzania czasu!

      Więcej informacji https://www.gov.pl/web/edukacja/ferie-z-tvp-wyjatkowa-propozycja-dla-rodzin

      Akcja „Ferie bez nudy”
      Wspólnie z nami pomysły na to, aby nie nudzić się w czasie ferii przygotowała także Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. „Ferie bez nudy” to zbiór ciekawych propozycji działań udostępnionych w interaktywnej formie na specjalnej platformie internetowej. Wśród nich mnóstwo interesujących eksperymentów, ćwiczenia gimnastyczne, gry, quizy oraz wiele innych aktywności, które rozbudzą kreatywność każdego ucznia! Już wkrótce przedstawimy szczegóły tej propozycji.

      Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się specjalna zakładka dotycząca ferii. Będziemy w niej sukcesywnie zamieszczać propozycje na ferie. Informacje na ten temat znajdą się również na naszych profilach w mediach społecznościowych.

      Ferie po królewsku
      Na czas ferii zimowych Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami Królewskimi przygotował specjalny program dla dzieci i młodzieży.

     • Informacja

     • Informujemy, że w czwartek 31 grudnia 2020 r. Zespół Szkół w Olsztynku pracuje do godz. 12:00.

      Prosimy o zaplanowanie wizyty w innym, dogodnym dla Państwa czasie.

     • Życzenia świąteczne

     • „Podwójnych życzeń nastaje czas,

      Jak to wiadomo każdemu z nas,
      Bo Chrystus Pan nam się urodzi,
      A i Rok Nowy także nadchodzi…”

      Z okazji zbliżających się świąt życzę radości z przebywania z bliskimi i rodzinnego ciepła, zdrowych, spokojnych i pełnych srebrnego blasku świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku nadziei na przyjście... lepszego czasu.

      Drodzy uczniowie i rodzice,

      Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi,

      Niech w święta, w Waszym  domu, zagości mądrość i zgoda, uśmiech i dostatek.
      Niech przez cały rok nie braknie miłości!
       

      Wesołych Świąt!!!!

       

     • #RzaemNaŚwięta

     • W tym roku po raz pierwszy Zespół Szkół w Olsztynku wziął udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej pod hasłem :

      # RazemNaŚwięta.

      Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

      Z chęcią podjęliśmy działania mające na celu stworzenia ciepłego i przyjemnego klimatu ludziom żyjącym wokół nas, w czasie szczególnie ważnym, zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

      Celem akcji było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnoty i więzi międzypokoleniowych. Cała społeczność szkolna, pomimo trudności wynikających ze stanu epidemii COVID 19, podjęła wiele inicjatyw, dzięki którym cel akcji został osiągnięty.

      Młodzież Zespołu Szkół wykazała się niebywałą kreatywnością, przygotowane zostały różnego rodzaju ozdoby świąteczne , stroiki bożonarodzeniowe, kartki świąteczne, które zostały przekazane najbliższym i ludziom zasługującym na nasze wsparcie i zwykły gest życzliwości.

      Klasa I B Branżowej Szkoły I Stopnia złożyła życzenia wszystkim mieszkańcom Olsztynka, rozwieszając w mieście świąteczne plakaty. Wielki ukłon w stronę uczniów kształcących się w zawodzie kucharz, którzy upiekli przepyszne pierniki i udekorowali w niebywały sposób. Obdarowani zostali nimi pracownicy Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, którzy na co dzień wspierają nas i goszczą naszą młodzież w skansenie.

      Tradycją naszej szkoły jest również przygotowanie przez Samorząd Uczniowski świątecznej gazetki i wspólne kolędowanie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku Samorząd przekazał życzenia kadrze pedagogicznej, administracji podczas spotkania on-line. Uczennica II A klasy Liceum Ogólnokształcącego - Nadia Biskupska, zagrała na trąbce kolędę „We wish you a Merry Christmas”dla całej społeczności szkolnej.

      Jak co roku nie zapomnieliśmy o zwierzakach.

      Zorganizowana została zbiórka karmy dla zwierząt bezdomnych ze schroniska w Tomarynach. Tego typu akcji cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród naszych uczniów. Samorząd Szkolny i koło wolontariatu pragną serdecznie podziękować wszystkim klasom, wychowawcom, którzy włączyli się do akcji, wszystkim tym, którzy okazali empatię i chęć niesienia świątecznej pomocy.

      Całej społeczności szkolnej życzymy wesołych, zdrowych

      i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

      Dziękujemy!

      Samorząd Uczniowski i Koło Wolontariatu.

     • Świąteczna zbiórka żywności dla zwierzaków #RazemNaŚwięta

     • W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy mocno zabiegani.
      To czasem nie pozwala dostrzec potrzebujących.
      Nasza szkoła w tym roku włączyła się do akcji #RazemNaŚwięta,
      której  organizatorem już po raz trzeci jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
      Celem  akcji było budowanie wspólnot i umacnianie więzi międzypokoleniowych,
      oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.
      Świąteczna zbiórka żywności dla zwierzaków,  miała na celu
      poprawić  standard pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie młodzieży i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy.

       Szczególnie w tym przedświątecznym czasie, należy pamiętać, aby każda nawet najmniejsza istota, nie czuła się zapomniana, samotna, pominięta.
      Chcemy również, aby Nasza młodzież była wrażliwa na losy innych.
      Do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach przybywa każdego roku mnóstwo zagubionych i porzuconych przez właścicieli zwierząt.

      Koordynatorem zbiórki były pani Dorota Dworczak, Monika Makowska i Magdalena Rudnicka. Dzięki Naszym wspaniałym wychowawcom, pomimo utrudnionego kontaktu związanego z pandemią COVID 19 klasy odpowiedziały na nasz apel i wzięły udział
      w akcji. 

       Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny naszej młodzieży.
      Dlatego dziękujemy serdecznie wszystkim wychowawcom i  uczniom,
      za włączenie się do zbiórki.

       

      Dzielenie się tym co mamy – to dobry nawyk.

      Samorząd Uczniowski
      Koło Wolontariatu
      ZS w Olsztynku

     • Biblioteka prezentuje zdjęcia, które wpłynęły na Szkolny konkurs fotograficzny „Z książką jest Ci do twarzy”

     • Spośród autorów zdjęć, komisja konkursowa w składzie: Sebastian Lachowicz - fotografik, właściciel Studia Fotograficznego „FOTO–SEBA” w Olsztynku, Daria Sępkowska - nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, Agnieszka Dolińska – przedstawicielka Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Olsztynie, postanowiła nagrodzić następujące osoby:

      I miejsce  - Aleksandra Badziong

      II miejsce – Zuzanna Andrysiak

      III miejsce – Klaudia Erimus,

      Wyróżnienie: Marcjanna Nowakowska, Monika Pojasek

      Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział.  Nagrodą główną w konkursie jest wykonanie portretu na płótnie w dużym formacie, ze zdjęcia powierzonego lub wykonanego w Salonie FOTO- SEBA w Olsztynku, pozostali laureaci otrzymują nagrody książkowe oraz materiały piśmiennicze.

      Odbiór nagród: biblioteka ul. Klikowicza 4. (w godzinach pracy biblioteki)

      Organizator: Dorota Walter - Obrębska

     • Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020

     • W ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Nasza szkoła na początku bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia”, który został pozytywnie rozpatrzony. W wyniku czego otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt o wartości 277 674,13  zł, z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi  236 023,01  zł.

      W rezultacie projekt rozpocznie się 1 listopada 2020 roku i będzie trwał do 31 lipca 2021 roku.

      Celem projektu jest:

      • zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku (LO) 15 poprzez realizację zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń z użyciem TIK,
      • zwiększenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć poprzez realizację krótkich form doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia),
      • doposażenie LO w Olsztynku w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania,

      w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.11.2020r. do 31.07.2021r.                                                                                                                                                                                                                                                 

      Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 listopada 2020 roku.

     • Szkoła pamięta

     • Szkoła nasza wzięła  udział w ogólnopolskiej akcji #SzkołaPamięta.  Celem akcji było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa była realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązywała do polskiej tradycji świat zadusznych.

       

      Na lekcjach historii uczniowie kilku klas poznawali dzieje, okoliczności powstania cmentarzy wojennych znajdujących się w naszej okolicy, obejrzeli na ten temat prezentację. Na zakończenie uczniowie oddali cześć wszystkim osobom zmarłym związanym z historią naszego regionu, miasta i szkoły uczestnicząc w apelu pamięci.

       

      Uczniowie też przysłali zdjęcia cennych pamiątek rodzinnych.

     • Godziny pracy biblioteki szkolnej

     • 26 PAŹDZIERNIKA – 08 LISTOPADA 2020R.

       

      Poniedziałek – praca zdalna: godz. 9:00 – 14:00

      Wtorek – Biblioteka ul. Zamkowa 6, godz. 9:00 – 14:00

      Środa – Biblioteka ul. Klikowicza 4, godz. 9:00 – 14:00

      Czwartek – Biblioteka ul. Klikowicza 4, godz. 9:00 – 14:00

      Piątek – Biblioteka ul. Klikowicza 4, godz. 9:00 – 14:00

      ZAPRASZAMY

      Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz używania środków ochrony osobistej

     • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

     • Z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarstwa Szkolnego, październik obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Hasło tegorocznych obchodów to: „Z książką jest ci do twarzy”. W związku z tym, biblioteka szkolna ogłasza konkurs fotograficzny dla uczniów wszystkich klas, pod tym samym tytułem.

      Zadaniem konkursowym jest wykonanie selfie z książką. Podpisane prace w formacie A4 należy składać w bibliotece lub w postaci plików przesłać na adres: biblioteka@zamek.edu.pl do końca października. Prace oceni i nagrodzi komisja konkursowa. Przekazanie zdjęć jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację na stronie internetowej szkoły.

     • Ogólnopolski dzień głośnego czytania

     • Od 2001 roku, w dniu 29 września  obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone z inicjatywy Polskiej Izby Książki, instytucji działającej na rzecz rynku książki, promocji i wspomagania rozwoju czytelnictwa, jako podstawowego źródła rozwoju intelektualnego społeczeństw.

      Czytanie rozwija wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę i ułatwia naukę. Wzmacnia poczucie własnej wartości i pomaga w rozwiązywaniu problemów. To dobry pomysł na spędzenie wolnego czasu.

      Data 29 września to dzień urodzin  Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

      W naszej szkole, sceną do głośnego czytania, stały się Piwnice Zamkowe. Uczniowie przygotowali wiele fragmentów ze swoich ulubionych książek. Zajęcia poprzedziły ćwiczenia z łamańcami językowymi usprawniającymi dykcję oraz dyskusja o zaletach głośnego czytania.

     • Narodowe Czytanie. Dzień literatury polskiej

     • Balladyna Juliusza Słowackiego to utwór dziewiątej odsłony Narodowego Czytania Dzieł Literatury Polskiej, pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Nasza szkoła włączyła się w to ogólnopolskie przedsięwzięcie. Uczniowie wysłuchali tego dzieła polskiego romantyzmu w interpretacji uczennic klasy II a Liceum Ogólnokształcącego.

     • Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

     • Szanowni uczniowie i rodzice, 
      Dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku i wychowawcy klas zapraszają uczniów klas pierwszych, rozpoczynających naukę w Naszych szkołach,  na inaugurację roku szk. 2020/21, która odbędzie się  w dniu 1 września 2020 r. sala gimnastyczna ul. Klikowicza 4., siedziba I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku. 

      Z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w czasie zagrożenie epidemicznego rozpoczęcie  roku szk. będzie zorganizowane  w innej formie niż w każdym poprzednim roku.  Uroczyście chcielibyśmy powitać uczniów klas pierwszych, natomiast pozostałych uczniów zapraszam  na spotkanie z wychowawcami  klas.  W tym dniu zostaną przedstawione uczniom zasady bezpiecznego zachowania się w szkole w czasie zajęć edukacyjnych w warunkach zagrożenia epidemicznego w roku szk. 2020/21.

      Serdecznie zapraszam.

     • Realizacja zajęć praktycznych w Szkole Branżowej I Stopnia

     • Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

      Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

      Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa
      szkoły będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku.

      Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
       

     • Zmiana terminów rekrutacji

     • Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

      Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

      UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

       

      rekrutacja@zamek.edu.pl


      Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

       

       

      Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.

      Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
      Do 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

      Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
      12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

      Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
      19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

      UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy
      z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

      Dodatkowe terminy składania dokumentów

      Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

       

      Bez rekrutacji uzupełniającej

      W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

      Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

     • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Młodzież wolna od uzależnień"

     • W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła realizowała program "Profilaktyka w szkole - Młodzież bez uzależnień", na konkurs plastyczny realizowany w ramach tego programu wpłynęło 35 prac indywidualnych i jedna praca zbiorowa -z  klasy IA BSIS. W dniu 09.06.2020r. komisja w składzie - Anna Pianka, Dorota Walter-Obrębska, Krystyna Rubaj, Natalia Kowalska - wyłoniła zwycięskie prace:

      I miejsce - Daria Roczeń IA THG

      II miejsce - Klaudia Erimus II LO

      II miejsce - Ania Świtalska III THG

      III miejsce - Karolina Tóth III THG

      III miejsce - Cezary Kowalski IA LO

      Wyróżnienia: Paulina Drwęcka IB LO

                           Aleksandra Badziong IIIA THG

                           Zuzanna Andrysiak I LO

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy zwycięzcom.

      Organizatorzy K. Rubaj, D. Walter- Obrębska

     • Dzień maturzysty

     • Już jutro (3 czerwca, godz. 13.30) na stronie www.studia.gov.pl odbędzie się wirtualny Dzień Maturzysty 2020 - pierwszy etap kampanii informacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Perspektywy dla tegorocznych maturzystów planujących studia.

      W programie Dnia Maturzysty 2020 są m.in.: rozmowa z dr. Marcinem Smolikiem, dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który odpowie na pytania maturzystów dotyczące przebiegu tegorocznego egzaminu, krótkie wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na temat matury z matematyki i języka polskiego, a także ostatnie porady psychologa i doradcy kariery.

      Dobrze poinformowani mniej się denerwują – Zapraszamy Was do udziału w Dniu Maturzysty 2020!

       https://www.facebook.com/perspektywy/videos/3187500181300729/

     • VI Ogólnopolski Festiwal Twórczości im. Jacka Kaczmarskiego

     • Z powodu trwającej epidemii koronawirusa i związanych z nią obostrzeń VI Ogólnopolski Festiwal Twórczości im. Jacka Kaczmarskiegow kategorii piosenka, pierwotnie  przeniesiony  z 13 marca 2020 r. na 5 czerwca  2020 r.zostaje odwołany. Prace plastyczne nadesłane na konkurs zostaną ocenione, a wyniki podane do wiadomości na stronie internetowej szkoły do 8 czerwca 2020. Dyplomy i nagrody wyróżnionym uczestnikom festiwalu zostaną wysłane pocztą na adres szkoły podany w zgłoszeniu.

     • Harmonogram matur 2020

     • 3 LO i 4 THG - uczniowie, którzy ukończyli szkołę w bieżącym roku szkolnym
      Ab LO - absolwenci liceum z poprzednich lat
      Ab THG - absolwenci technikum z poprzednich lat
      Ab LOdD - absolwenci liceum dla dorosłych z poprzednich lat
      Ab THG SF - absolwentka zdająca maturę w tzw. "starej formule"

     • Biblioteka zaprasza na wystawę kolorowanek

     • Tak w ramach biblioterapii w Zespole Szkół, uczniowie, nauczyciele i ich bliscy, oraz  współpracujący z biblioteką uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynku spędzali wolny czas w pandemii. Relaksacyjnie, antystresowo i kolorowo. Akcja nie kończy się, w dalszym ciągu możecie przesyłać swoje prace na wystawę.

      Dorota Walter - Obrębska

     • Zakończenie roku szkolnego inne niż wszystkie

     • Trzy, czy cztery lata, to spory kawałek życia każdego z nas. Tak niedawno dzisiejsi absolwenci rozpoczynali swoją przygodę ze szkołą średnią. Obserwowaliśmy ich rozwój osobisty, młodzieńcze bunty, pierwsze szkolne miłości. Jako wychowawcy staraliśmy się być przyjacielem, rozjemcą, głosem rozsądku...

      Nasi wychowankowie... przez kolejne szkolne lata docieraliśmy się i gdy już wszystko było idealnie, nadszedł czas rozstania. Niestety, w dniu 24 kwietnia zaplanowane uroczyste zakończenie roku szkolnego nie mogło się odbyć z powodu pandemii. Dyrektor Szkoły Ewa Orłowska skierowała do uczniów słowa gratulacji za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Nauczyciele i pracownicy szkoły pożegnali absolwentów w świecie wirtualnym.

      I Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kaczmarskiego ukończyło 21 absolwentów: Adrian Burakowski, Michał Burdziak, Karolina Drwęcka, Paweł Frajda, Joanna Grzebińska, Martyna Jakubowska, Martyna Kaczmarczyk, Agata Kolba, Magdalena Malewicz, Bartosz Marcjanik, Konrad Maślanik, Oliwia Osowska, Alicja Płoska, Wiktoria Podlewska, Konrad Puczek, Wiktoria Rosińska, Dominik Siudak, Agata Stefańczyk, Martyna Suchowierska, Izabela Szafirsztejn, Liwia Tomaszewska.

      Pięć osób ukończyło szkołę uzyskując świadectwo z wyróżnieniem – Martyna Jakubowska, Magdalena Malewicz, Martyna Kaczmarczyk, Oliwia Osowska i Wiktoria Rosińska.

      Tytuł Primus Inter Pares uzyskały dwie absolwentki: Martyna Jakubowska i Magdalena Malewicz.

      Uczennica Oliwia Osowska ostała wyróżniona Statuetką za całokształt działalności na rzecz szkoły.

      Za wysokie czytelnictwo i udział w przedsięwzięciach literackich wyróżniono Agatę Kolba.

      Nagrodę za niestrudzone reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych przyznano Dominikowi Siudakowi.

      W Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym rozwijało swoją wiedzę i umiejętności 16 absolwentów: Kamila Biedulska, Maciej Chodorski, Mateusz Draszek, Angelika Kalwara, Łukasz Klus, Weronika Końpa, Mateusz Kowal, Klaudia Ludwikowska, Weronika Ludwikowska, Zuzanna Marchlewska, Aleksandra Milewska, Sandra Piecka, Bartosz Purzycki, Natalia Rutkowska, Klaudia Wojda i Paulina Wylamowska.

      Cztery osoby ukończyły szkołę, uzyskując świadectwo z wyróżnieniem: Sandra Piecka, Bartosz Purzycki, Zuzanna Marchlewska, Aleksandra Milewska.

      Nagrodę Primus Inter Pares otrzymała Sandra Piecka.

      Bartosza Purzyckiego wyróżniono Statuetką za całokształt działalności na rzecz szkoły.

      Na wyróżnienie zasłużyli również uczniowie, którzy przez cztery lata godnie reprezentowali szkołę w poczcie sztandarowym: Natalia Rutkowska, Paulina Wylamowska i Bartosz Purzycki.

      Najlepszym czytelnikiem w technikum została Natalia Rutkowska – ogromny podziw dla niej, za znalezienie czasu na rozwijanie zamiłowania do książek.

      Wszystkie nagrody wyróżniającym się absolwentom ufundowała Rada Rodziców.

      Cieszymy się z osiągnięć naszych wychowanków! Gratulujemy ukończenia szkoły!

      Nie zostawiamy jednak maturzystów samych. Egzaminy dopiero 8 czerwca. Do tego czasu nauczyciele przedmiotów maturalnych będą prowadzić konsultacje przedmiotowe online. Młodzież może z nich korzystać aż do matury.

      Życzymy Wam – Drodzy Absolwenci – abyście odnaleźli pewną drogę w niepewnym świecie, osiągnęli realne cele w nierealnych marzeniach, odnieśli sukces tam, gdzie się go nie spodziewacie!

      A kiedy nasze życzenia się spełnią, a Wy po latach wspominając niepowtarzalną scenerię przekładanych egzaminów maturalnych i nietypowego zakończenia szkoły, z dumą i łezką w oku powiecie: „Jestem stąd, to moja szkoła. Jestem absolwentem Zespołu Szkół w Olsztynku.” – my westchniemy „Było warto!”.

       

      Wychowawczynie

      Dorota Bramowicz

      Wioletta Żmijewska

     • Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół w Olsztynku na rok szkolny 2020/2021

     • Drodzy Rodzice!!
      Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej.

       

      W związku z zagrożeniem epidemicznym i ograniczeniem funkcjonowania szkół w czasie pandemii dostosowujemy składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w I Liceum Ogólnokształcącym, w Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym i w Branżowej Szkole I Stopnia w Olsztynku do aktualnej sytuacji.

       

      Rekomendujemy w procesie rekrutacji na etapie składania wniosków o przyjęcie do szkoły w terminie:

      od 11 maja (poniedziałek) do 23 czerwca (wtorek) do godz. 15:00.

      składanie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły w Zespole Szkół w Olsztynku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (art.134 UPS)

      W siedzibie Zespołu Szkół w Olsztynku, ul. Zamkowa 6
      – budynek główny, parter znajdują się wydrukowane wnioski o przyjęcie do szkół oraz skrzynka podawcza. Można osobiście złożyć w tym miejscu wniosek o przyjęcie do szkoły. Sekretariat w Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku, ul. Klikowicza 4 na czas kształcenia na odległość jest zamknięty.

      Na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja na rok szk. 2020/21 znajdują się wnioski o przyjecie do szkół. Należy wydrukować. Wypełnione, podpisanie przez rodziców, opiekunów prawnych złożyć w szkole pierwszego wyboru przesłać:

      1. Pocztą tradycyjną – listem na adres szkoły: Zespół Szkół w Olsztynku ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek

      2. wysyłanie skanów lub zdjęć podpisanych wniosków i załączników za pośrednictwem poczty e-mail adres: rekrutacja@zamek.edu.pl

      Szczegółowe informacje o rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2020/2021 znajdują się po prawej stronie w module Rekrutacja 2020/21 . Informacje telefoniczne sekretariat tel. 89 519 26 27

     • Kampania „Wyzwania i zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji”

     • Współpraca Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Europol-u zaowocowała kampanią na temat wyzwań i zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Niezależnie od tego, jakiej technologii używamy lub gdzie korzystamy z sieci, podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu niezmienne i należy ich przestrzegać.

      Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, wykorzystania ich we własnym zakresie oraz do ich szerokiej dystrybucji.

      Materiały można wykorzystywać zgodnie z licencją Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

     • Harmonogram matur czerwiec 2020

     • Harmonogram matur w nowym terminie – czerwiec 2020


      Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020roku przedstawiamy nowe terminy.

      https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf


       

     • Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół w Olsztynku na rok szkolny 2020/2021

     • WAŻNE INFORMACJE !!!

      Drodzy Rodzice!! zmieniamy sposób składania wniosków
      w rekrutacji do szkół w Zespole Szkół w Olsztynku.

      W związku z zagrożeniem epidemicznym i ograniczeniem funkcjonowania szkół
      w czasie pandemii dostosowujemy składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
      w I Liceum Ogólnokształcącym, w Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym i w Branżowej Szkole I Stopnia w Olsztynku do aktualnej sytuacji.

      ZALECAMY!! Nie przychodźcie z dokumentami !!

      Rekomendujemy w procesie rekrutacji na etapie składania wniosków o przyjęcie do szkoły w terminie od 11 maja (poniedziałek) do 23 czerwca (wtorek) do godz. 15:00

      składanie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły w Zespole Szkół w Olsztynku wraz
      z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
      w postępowaniu rekrutacyjnym (art.134 UPS)

       

      Na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja na rok szk. 2020/21 znajdują się wnioski
      o przyjecie do szkół. Należy wydrukować. Wypełnione, podpisanie przez rodziców, opiekunów prawnych złożyć w szkole pierwszego wyboru przesłać:

      1. Pocztą tradycyjną – listem na adres szkoły

       Zespół Szkół w Olsztynku ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek
      2. wysyłanie skanów lub zdjęć podpisanych wniosków i załączników za pośrednictwem poczty e-mail adres:.

      rekrutacja@zamek.edu.pl

       

      Szczegółowe informacje o rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2020/2021 znajdują się po prawej stronie w module Rekrutacja 2020/21

      Informacje telefoniczne sekretariat tel. 89 519 26 27

       

      Ewa Orłowska

      Dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich od 1995 roku corocznie organizowany jest przez UNESCO. Celem święta jest promowanie czytelnictwa oraz poruszanie problematyki praw autorskich i ochrony własności intelektualnej. 

      Data obchodów nawiązuje do dnia śmierci trzech wybitnych postaci, którymi są Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. To także dzień urodzin lub śmierci wielu innych sławnych pisarzy, na przykład Vladimira Nabokova, Maurice’a Druona, czy Halldora Laxnessa. Inicjatorem pomysłu ustanowienia święta był wydawca z Walencji, Vincete Clavel Andres. Początkowo data święta miała zostać ustanowiona w dniu urodzin Cervantesa (7 październik), jednak ze względu na całkowity jej brak pewności, ostatecznie ustalono datę na 23 kwietnia. 

      Już od 1930 roku Dzień Książki jest oficjalnym świętem w Hiszpanii, zaś od 1964 roku święto obchodzone jest we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. W Katalonii istnieje piękny zwyczaj związany z tradycyjnymi obchodami patrona – św. Jerzego. W tym dniu kobiety otrzymują od mężczyzn czerwone róże symbolizujące krew pokonanego przez patrona smoka, a kobiety w dowodzie wdzięczności wręczają mężczyznom książki.

      W związku z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, UNESCO corocznie przyznaje tytuł „Światowej Stolicy Książki” dla miasta, które przygotowało najlepszy program promujący czytanie książek. Pierwszym miastem, które otrzymało zaszczytny tytuł był Madryt. 

      Pierwsza międzynarodowa konwencja ochrony praw autorskich dzieł literackich i artystycznych miała miejsce w 1886 roku. Siedemdziesiąt lat później, od 1956 roku zaczęła obowiązywać Powszechna Konwencja ds. Copyright, zaś Polska dołączyła do niej w 1976 roku. Znak „copyright” odnosi się do zastrzeżenia praw autorskich różnych dzieł wydawniczych. Z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich organizowane są w Polsce wydarzenia promujące czytelnictwo książek i ochronę własności intelektualnej. W obchody angażują się przede wszystkim biblioteki, księgarnie czy instytucje naukowe.
      Źródło: https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich

     • Sposoby komunikowania się rodziców z nauczycielami

     • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Olsztynku w związku z epidemią sposobem komunikowania się rodziców z nauczycielami jest przesyłanie informacji w wiadomości tekstowej w dzienniku elektronicznym.

      Inne formy komunikacji (telefon, inne komunikatory) rodzice ustalają indywidualnie z nauczycielami.

      Kontakt ze szkołą:

      • telefon/fax 89 519 26 27
      • email zs.olsztynek@zamek.edu.pl
      • dziennik elektroniczny 
      • z wychowawcą w sposób ustalony dotychczas

      Zapraszam do komunikowania się z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, biblioteką i dyrektorem szkoły.

      Ewa Orłowska
      dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku 

     • Egzamin próbny

     • Maturzysto !
      Szkoła przystępuje do próbnego egzaminu maturalnego w sesji kwiecień 2020.

      Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl)

      W dniach od 2 do 8 kwietnia 2020 r. odbędzie się próbny egzamin maturalny dla uczniów kl. III liceum i IV technikum Zespołu Szkół w Olsztynku

      Arkusze będą dostępne  w poszczególnych dniach na stronie CKE o godzinie 9:00 i o 14:00 .  Uczniowie będą rozwiązywali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez nauczyciela formie.  Uczniowie będą mogli przesłać swoje rozwiązania do nauczycieli (np. emailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić  oraz przekazać uczniom informację zwrotną.

      Próbny egzamin maturalny będzie  przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).  Nie wystawia się ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

      W dniach matury próbnej w klasie III LO i IV THG nie odbywają się inne lekcje wg planu szkolnego. Uczestnictwo w tym egzaminie jest obowiązkowe.

      Harmonogram matur

      2 kwietnia (czwartek)

      • 9:00 język polski -poziom PP
      • 14:00 język polski - poziom PR

      3 kwietnia (piątek)

      • 9:00 matematyka PP
      • 14:00 matematyka PR

      6 kwietnia (poniedziałek)

      • języki obce nowożytne (angielski, niemiecki) PP
      • języki obce nowożytne (angielski,  niemiecki) PR

      7 kwietnia (wtorek)

      • 9:00 biologia (PR) ,  wos PR
      • 14:00  geografia PR

      8 kwietnia (środa)

      • 9:00chemia (PR)

      Zasady oceniania dla uczniów zostaną zamieszczone 15 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

     • Informacja w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Olsztynku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

     • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w Zespole Szkół w Olsztynku od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r.  organizowane są zajęcia z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość. 

      W tym okresie, realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego odbywa się według tygodniowego rozkładu zajęć umieszczonego w dzienniku elektronicznym.

      ZAJĘCIA ORGANIZOWANE Z UCZNIAMI ZGODNIE Z TYGODNIOWYM ROZKŁADEM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH


      W dzienniku elektronicznym:
      nauczyciele:  wpisują temat zajęć, wpisują realizację podstawy programowej, za pomocą opcji/narzędzia „zadania domowe” przesyłają zakres treści zajęć oraz załączniki 
      (np. instrukcje do zadania, polecenia, karty pracy, strony podręcznika, źródła pomocnicze, linki do materiałów edukacyjnych, polecane programy publicznej TV, materiały opublikowane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży) i materiały opracowane przez nauczyciela, 
      uczniowie: wykonują zadania, polecenia przekazane przez nauczyciela, a zadania wskazane do  sprawdzenia bądź do oceny szkolnej przez nauczyciela wysyłają  w załączniku.

      FREKWENCJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH ORANIZOWANYCH ZGODNIE Z TYGODNIOWYM ROZKŁADEM ZAJĘĆ

      Podejmowana przez ucznia aktywność w trakcie zajęć zdalnego kształcenia z nauczycielem jest oznaczona jako „obecny” w dzienniku elektronicznym. W przypadku braku aktywności, 
      ma zastosowanie „nieobecny”.  

      Uczeń powinien zgłosić niemożliwość korzystania z komputera, urządzenia do wykonywania zadań  i poleceń (mają ograniczony dostęp do komputera, z którego korzysta również rodzeństwo)  w czasie zajęć zgłosić nauczycielowi  w sposób ustalony z nauczycielem.

      Frekwencją uczniów w okresie kształcenia na odległość zarządza wychowawca klasy (usprawiedliwienia, zwolnienia)

      INNE METODY I TECHNIKI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ REALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI

      Zintegrowana Platforma Edukacyjna udostępniona pod adresem www.epodreczniki.pl – zaleca się założenie konta dla nauczyciela i uczniów w celu wykorzystania współpracy nauczyciela z uczniami, niezbędne konta pocztowe do współdziałania w grupie.

      Nauczyciele: wykorzystują rekomendowane materiały edukacyjne do realizacji podstawy programowej, scenariusze lekcji,  zadania polecają do wykonania przez uczniów,
      Uczniowie: współpracują z nauczycielem i korzystają z rekomendowanych materiałów edukacyjnych.

      Inne środki komunikacji elektronicznej mają zapewnić wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem; wykorzystanie tych środków komunikacji jest dodatkowym narzędziem komunikacji, który ustalają wspólnie nauczyciel-uczniowie, wychowawca-uczniowie.

      REALIZACJA KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ (np. BRAK DOSTĘPU DO KOMPUTERA I INTERNETU)

      Uczeń, który nie ma możliwości realizowania kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik (on-line) jest zobowiązany niezwłocznie poinformować wychowawcę klasy o tym fakcie. Zostaną wówczas zastosowane inne sposoby kształcenia na czas ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Olsztynku.

      W przypadku takiej sytuacji nauczyciele przygotują materiały edukacyjne do realizacji zajęć w formie papierowej, które zostaną przesłane pocztą na adres zamieszkania ucznia, podany w dzienniku elektronicznym, e-sekretariat.

      Uczeń, który zgłosi fakt woli kształcenia zdalnego w formie papierowej jest zwolniony z frekwencji na zajęciach kształcenia na odległość i w dzienniku elektronicznym ma zaznaczone w frekwencji – „zwolniony”.

      Obowiązkiem ucznia jest wykonać polecenia i zadania przesłane przez nauczycieli oraz uzgodnić telefonicznie przekazanie materiałów do sprawdzenia przez nauczycieli w określonym terminie. Kontakt tel.   89 519 26 27

      ORGANIZACJA ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

      Nauczyciel zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych jest do dyspozycji uczniów, udziela wyjaśnień do pytań zadanych różnymi środkami komunikacji, dopuszcza się wykorzystanie transmisji video.

      Nauczyciel  przesyła uczniom zaplanowany przez siebie materiał w dzienniku elektronicznym przed rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin. W przesłanym materiale nauczyciel uwzględnia następujące treści: tematykę zajęć, przypisuje podstawę programową, numer strony podręcznika i kart pracy, oraz umieszcza linki do  e- podręcznika lub do innych stron www, proponuje programy publicznej telewizji i radiofonii, materiały opublikowane na stronach CKE i OKE.

      Nauczyciel ustala zasady oceniania prac, wskazuje wyraźnie, która praca podlega ocenie oraz jaką kategorię ma przypisaną w dzienniku elektronicznym.

      Przy ocenie uwzględnia się indywidualne możliwości psychofizyczne i edukacyjne uczniów oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych. Ustala się również czas i sposób odesłania wykonanego zadania.

      ZASADY W PLANOWANIU ZAKRESU TREŚCI NAUCZANIA DLA NAUCZYCIELI 
      W planowaniu zakresu treści nauczania w szczególności uwzględnić należy: 

      1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
      2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
      3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 
      4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 
      5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

      PRACA ZDALNA PEDAGOGA SZKOLNEGO
      Szkolny pedagog pełni dyżur dla uczniów i rodziców zdalnie,  od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 900 do 1300. Kontakt-  numer telefonu  507 120 322, wiadomości tekstowe w dzienniku elektronicznym do pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny udziela także konsultacji i porad w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

     • Komunikat w sprawie ograniczenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół w Olsztynku od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r.

     •  Sekretariat w zamku, ul. Zamkowa 6 - czynny od 7:30 do 15:00, od poniedziałku do piątku
      Sekretariat liceum ogólnokształcące ul. Klikowicza 4 – nieczynny
      Wszystkie sprawy zrealizujecie Państwo w sekretariacie ul. Zamkowa 6 bądź telefonicznie 895192627

       

      Podstawa prawna:

      Zarządzenie nr 17/2019/20 dyrektora Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku

      z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół
      w Olsztynku w związku Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020. 410).

       

      1. W okresie od dnia 12 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r. ograniczam funkcjonowania Zespołu Szkół w Olsztynku poprzez zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej w I Liceum Ogólnokształcącym, w Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym i w Branżowej Szkole I Stopnia
       w Olsztynku.

      2. W Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym i w Branżowej Szkole I Stopnia zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę.

      3. W Branżowej Szkole I Stopnia uczniów - pracowników młodocianych, gdzie praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy;

      4. W przypadku uczniów – pracowników młodocianych, w okresie od 16 marca do 25 marca 2020 r., zostają zawieszone turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodowego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawodowego.

      W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko do 8 r. ż., z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, dotyczy pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Olsztynku

      Zobowiązuje nauczycieli i wychowawców do poinformowania uczniów i rodziców:

      1. Czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. Okres dwutygodniowego zawieszenia zajęć lekcyjnych to nie czas wolny od obowiązków szkolnych,

      2. Zachęcanie uczniów do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie ma lekcji w szkole,

      3. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwolą uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę
       a dostęp do tych zasobów jest bezpłatny

      4. nauczyciele udostępnią materiały edukacyjne, zadania, karty pracy oraz źródła stron do nauki w domu w sposób wypracowany przez Rade Pedagogiczną i ogłoszony
       w dniu 16 marca 2020 r. za pomocą dziennika elektronicznego i innych komunikatorów,

      5. wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy, dlatego też zobowiązani jesteśmy do przestrzegania przepisów prawa, wytycznych, rekomendacji Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zachowania odpowiedzialności,

      6. rygorystycznie przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń w których przebywamy, właściwego mycia rąk oraz unikania miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

      Informacja MEN o Zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych ze strony www.men.gov.pl

     • Beka w kinie polskim? O roli humoru w popkulturze

     • Pod takim sympatycznym, choć enigmatycznym hasłem odbyły się warsztaty filmowe w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Zespole Szkół im. K.C.Mrongowiusza w Olsztynku poprowadzone przez filmoznawcę - pana doktora Karola Jachymka oraz zorganizowane przez panią Magdalenę Rudnicką - Liderkę Filmoteki Szkolnej.

      Wzięli w nich udział uczniowie klasy 8a ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku pod opieką pani Małgorzaty Zapadki oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Olsztynku. Uczestnicy warsztatów poszerzali swoją wiedzę na temat komizmu, ironii, groteski, satyry oraz absurdu w oparciu o fragmenty filmów A. Kondratiuka oraz M. Piwowskiego. Uczniowie tworzyli własne dialogi z wykorzystaniem komizmu słownego i sytuacyjnego oraz kreowali oryginalne memy. Spróbowali też swoich sił w stand-upie. Było bardzo twórczo, wesoło i zaskakująco.

     • Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Olsztynku

     • 8 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zaczęliśmy tak,  jak większość szkół w Polsce od zaśpiewania hymnu Polski o godzinie 11.11.W ten sposób włączyliśmy się do akcji pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”.  Następnie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły uczcili minutą ciszy żołnierzy, którzy przez wiele stuleci walczyli w obronie Polski i narodu polskiego. Młodzież naszej szkoły – uczniowie klasy I a THG, I a LO, II i III LO zaprezentowała program artystyczny, w którym przedstawiono burzliwe dzieje naszego państwa. W podniosłej atmosferze  zaprezentowano krótkie filmy, wiersze, opowieści o dziejach naszego państwa.  Wspólne śpiewano najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne.  Swoją obecności zaszczycili goście: Pani Alicja Woźnicka - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych,  Pani Ewa Szerszeniewska -  Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Olsztynku, Pan Andrzej Wojda - Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku, Pan Janusz Wirchanowicz -  Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku, Pan Mirosław Szostek – Komendant Straży Miejskiej w Olsztynku.  Wszystkim uczniom dziękujemy za godny udział w uroczystości i życzymy radosnego świętowania.

     • "Nie dla czadu" - spotkanie ze strażakami

     • 22 października o godz. 9:00 w LO w sali gimnastycznej, ul. Klikowicza 4 odbyło się dla klas pierwszych LO, TH-G i BSIS spotkanie edukacyjne ze strażakami z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie, OSP w Olsztynku i pracownikiem Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowymw Olsztynie. Kampania informacyjno-edukacyjna ma uświadomić, że CZAD jest BEZBARWNY, BEZWONNY, ŚMIERTELNY. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla (CO), potocznie zwanego czadem, umiera ponad sto osób a blisko dwa tysiące ulega podtruciu. W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

     • Lekcja historii w Multimedialnym Muzeum w Olsztynku

     • W środę 10 października uczniowie klas pierwszych liceum i technikum odwiedzili Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka. Celem wizyty było uzupełnienie wiedzy dotyczącej okresu międzywojennego omawianej na lekcjach historii o dzieje swojej małej ojczyzny. Uczniowie poznali przebieg bitwy pod Tannenbergiem i jej wpływ na późniejsze losy Olsztynka i okolic. Dowiedzieli się, jak wyglądał zbudowany tu w latach dwudziestych potężny pomnik. Z ogromnych zainteresowaniem uczniowie oglądali mapy, zdjęcia i słuchali opowiadania pani przewodniczki.

     • Początki „żeglarskiej przygody” klasy I a THG

     • W sobotę 12 października grupa młodzieży z klasy I a THG pojechała do ośrodka Rewita Waplewo w Marózie, aby poznać tajniki żeglarstwa. Uczniowie pod czujnym okiem pana Krzysztofa Suwińskiego uczyli się podstaw żeglarstwa, obsługi sprzętu, poznawali fachowe słownictwo. W trakcie zajęć dowiedzieli się jak zachowywać się na wodzie podczas szkwałów. Chodź było bardzo trudno, mokro i wietrznie wszyscy świetnie się bawili i z pewnością tam powrócą.

    • Młodzież w kinie w Olsztynku
     • Młodzież w kinie w Olsztynku

     • W październiku uczniowie Zespołu Szkół w Olsztynku obejrzeli w kinie Grunwald w Olsztynku film pt. „Legiony”. Jest to osadzona w latach 1914-1916 opowieść o miłości, przyjaźni, marzeniach i dojrzewaniu. Zbiorowym bohaterem filmu są polscy żołnierze, którzy podczas I wojny światowej tworzyli formację będącą zalążkiem naszej przyszłej armii. Wątek miłosny został zgrabnie wpleciony w legionowy szlak bojowy: od wymarszu z krakowskich Oleandrów, aż po bitwę pod Kostiuchnówką. Przedstawiona na ekranie historia, m.in. dzięki umiejętnemu połączeniu prawdziwych wydarzeń i postaci z filmową fikcją, od pierwszych minut przykuwała uwagę uczniów. Była to dla nich doskonała okazja do tego, by poznać i utrwalić historię naszego państwa.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • W poniedziałek 14 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po przemówieniach zaproszonych gości odbyło się ślubowanie klas pierwszych oraz rozdanie nagród konkursowych. Fotorelację z tego wydarzenia można zobaczyć w naszej galerii.

    • Ogólnopolska akcja bicia rekordu w RKO wspólnie z WOŚP
     • Ogólnopolska akcja bicia rekordu w RKO wspólnie z WOŚP

     • Pierwsza i największa na świecie lekcja resuscytacji za nami !!! Brawo!!!Dziś 16.10.2019 r. po wielu dniach przygotowań uczniowie Zespołu Szkół w Olsztynku wzięli udział wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w akcji bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Cała akcja miała przede wszystkim uświadomić naszym uczniom, jak ważna jest nasza reakcja w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, a przede wszystkim jak ważna jest praktyka w przywracaniu podstawowych czynności życiowych. Czas trwania przedsięwzięcia to zaledwie 30 minut, ale te 30 minut to czas dla Nas wszystkich bezcenny. Ponad 150 uczniów wzięło w niej udział, a 95 osób wykonało Resuscytację. Brawo dla Was wszystkich Kochani !!! Dziękuję wzytskim osobom i instytucjom , które dołączyły do naszego bicia rekordu. Dziękuję również za pomoc w organizacji całej imprezy, a przede wszystkim nauczycielom Zespołu Szkół w Olsztynku, uczniom i Olsztyneckiemu klubowi PCK.To wspaniałe, że jednego dnia tyle tysięcy osób w całej Polsce pokazało, w jednej chwili, że potrafi udzielić pierwszej pomocy. W przyszłym roku również startujemy i podbijemy kolejny rekord.

     • Konkurs "Jesień w obiektywie"

     • Tematyka konkursu: Jesień w obiektywie !!! Celem konkursu jest:

      • rozwijanie pasji i uzdolnień u uczniów,
      • propagowanie pasji fotografowania,
      • promocja naszego regionu,
      • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

      Zasady konkursu:

      • konkurs przeznaczony dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Olsztynku
      • czas trwania konkursu od 18.10.2019 r do 29.10.2019 r. ( wtorek)
      • przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych, przesłanie na adres e-mail: dorotadworczak@wp.pl
      • przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, żenposiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby, nie narusza praw autorskich osób trzecich.

      Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 2 prace:

      • odbitki kolorowe o dowolnym formacie.
      • na odwrocie każdej pracy należy umieścić
      • imię i nazwisko autora,
      • klasę, numer telefonu kontaktowego i e-mail.

      Prace konkursowe można składać bezpośrednio do opiekunów Samorządu Pani Moniki Makowskiej i Doroty Dworczak, lub przesłać na e-mail: dorotadworczak@wp.pl Prace konkursowe będą eksponowane na wystawie szkolnej.

      Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

      • Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
      • Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
      • Jury zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień.
      • Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
    • Konta użytkowników
     • Konta użytkowników

     • For some parts of timetable or substitution, you may need to login. If you lost your password, please use the link “I do not know the login name or password” and type in your email. If you haven’t received the password yet, please wait, the school will provide you with one when everything is the ready to go.