• Kampania „Wyzwania i zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji”

     • Współpraca Państwowego Instytutu Badawczego NASK, Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Europol-u zaowocowała kampanią na temat wyzwań i zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Niezależnie od tego, jakiej technologii używamy lub gdzie korzystamy z sieci, podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu niezmienne i należy ich przestrzegać.

      Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, wykorzystania ich we własnym zakresie oraz do ich szerokiej dystrybucji.

      Materiały można wykorzystywać zgodnie z licencją Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).

     • Harmonogram matur czerwiec 2020

     • Harmonogram matur w nowym terminie – czerwiec 2020


      Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020roku przedstawiamy nowe terminy.

      https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf


       

     • Rekrutacja do klas pierwszych w Zespole Szkół w Olsztynku na rok szkolny 2020/2021

     • WAŻNE INFORMACJE !!!

      Drodzy Rodzice!! zmieniamy sposób składania wniosków
      w rekrutacji do szkół w Zespole Szkół w Olsztynku.

      W związku z zagrożeniem epidemicznym i ograniczeniem funkcjonowania szkół
      w czasie pandemii dostosowujemy składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
      w I Liceum Ogólnokształcącym, w Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym i w Branżowej Szkole I Stopnia w Olsztynku do aktualnej sytuacji.

      ZALECAMY!! Nie przychodźcie z dokumentami !!

      Rekomendujemy w procesie rekrutacji na etapie składania wniosków o przyjęcie do szkoły w terminie od 11 maja (poniedziałek) do 23 czerwca (wtorek) do godz. 15:00

      składanie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły w Zespole Szkół w Olsztynku wraz
      z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę
      w postępowaniu rekrutacyjnym (art.134 UPS)

       

      Na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja na rok szk. 2020/21 znajdują się wnioski
      o przyjecie do szkół. Należy wydrukować. Wypełnione, podpisanie przez rodziców, opiekunów prawnych złożyć w szkole pierwszego wyboru przesłać:

      1. Pocztą tradycyjną – listem na adres szkoły

       Zespół Szkół w Olsztynku ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek
      2. wysyłanie skanów lub zdjęć podpisanych wniosków i załączników za pośrednictwem poczty e-mail adres:.

      rekrutacja@zamek.edu.pl

       

      Szczegółowe informacje o rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2020/2021 znajdują się po prawej stronie w module Rekrutacja 2020/21

      Informacje telefoniczne sekretariat tel. 89 519 26 27

       

      Ewa Orłowska

      Dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

     • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich od 1995 roku corocznie organizowany jest przez UNESCO. Celem święta jest promowanie czytelnictwa oraz poruszanie problematyki praw autorskich i ochrony własności intelektualnej. 

      Data obchodów nawiązuje do dnia śmierci trzech wybitnych postaci, którymi są Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega. To także dzień urodzin lub śmierci wielu innych sławnych pisarzy, na przykład Vladimira Nabokova, Maurice’a Druona, czy Halldora Laxnessa. Inicjatorem pomysłu ustanowienia święta był wydawca z Walencji, Vincete Clavel Andres. Początkowo data święta miała zostać ustanowiona w dniu urodzin Cervantesa (7 październik), jednak ze względu na całkowity jej brak pewności, ostatecznie ustalono datę na 23 kwietnia. 

      Już od 1930 roku Dzień Książki jest oficjalnym świętem w Hiszpanii, zaś od 1964 roku święto obchodzone jest we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. W Katalonii istnieje piękny zwyczaj związany z tradycyjnymi obchodami patrona – św. Jerzego. W tym dniu kobiety otrzymują od mężczyzn czerwone róże symbolizujące krew pokonanego przez patrona smoka, a kobiety w dowodzie wdzięczności wręczają mężczyznom książki.

      W związku z obchodami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, UNESCO corocznie przyznaje tytuł „Światowej Stolicy Książki” dla miasta, które przygotowało najlepszy program promujący czytanie książek. Pierwszym miastem, które otrzymało zaszczytny tytuł był Madryt. 

      Pierwsza międzynarodowa konwencja ochrony praw autorskich dzieł literackich i artystycznych miała miejsce w 1886 roku. Siedemdziesiąt lat później, od 1956 roku zaczęła obowiązywać Powszechna Konwencja ds. Copyright, zaś Polska dołączyła do niej w 1976 roku. Znak „copyright” odnosi się do zastrzeżenia praw autorskich różnych dzieł wydawniczych. Z okazji obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich organizowane są w Polsce wydarzenia promujące czytelnictwo książek i ochronę własności intelektualnej. W obchody angażują się przede wszystkim biblioteki, księgarnie czy instytucje naukowe.
      Źródło: https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich