• Informacja

     • Informujemy, że w czwartek 31 grudnia 2020 r. Zespół Szkół w Olsztynku pracuje do godz. 12:00.

      Prosimy o zaplanowanie wizyty w innym, dogodnym dla Państwa czasie.

     • Życzenia świąteczne

     • „Podwójnych życzeń nastaje czas,

      Jak to wiadomo każdemu z nas,
      Bo Chrystus Pan nam się urodzi,
      A i Rok Nowy także nadchodzi…”

      Z okazji zbliżających się świąt życzę radości z przebywania z bliskimi i rodzinnego ciepła, zdrowych, spokojnych i pełnych srebrnego blasku świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku nadziei na przyjście... lepszego czasu.

      Drodzy uczniowie i rodzice,

      Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi,

      Niech w święta, w Waszym  domu, zagości mądrość i zgoda, uśmiech i dostatek.
      Niech przez cały rok nie braknie miłości!
       

      Wesołych Świąt!!!!

       

     • #RzaemNaŚwięta

     • W tym roku po raz pierwszy Zespół Szkół w Olsztynku wziął udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej pod hasłem :

      # RazemNaŚwięta.

      Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

      Z chęcią podjęliśmy działania mające na celu stworzenia ciepłego i przyjemnego klimatu ludziom żyjącym wokół nas, w czasie szczególnie ważnym, zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

      Celem akcji było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnoty i więzi międzypokoleniowych. Cała społeczność szkolna, pomimo trudności wynikających ze stanu epidemii COVID 19, podjęła wiele inicjatyw, dzięki którym cel akcji został osiągnięty.

      Młodzież Zespołu Szkół wykazała się niebywałą kreatywnością, przygotowane zostały różnego rodzaju ozdoby świąteczne , stroiki bożonarodzeniowe, kartki świąteczne, które zostały przekazane najbliższym i ludziom zasługującym na nasze wsparcie i zwykły gest życzliwości.

      Klasa I B Branżowej Szkoły I Stopnia złożyła życzenia wszystkim mieszkańcom Olsztynka, rozwieszając w mieście świąteczne plakaty. Wielki ukłon w stronę uczniów kształcących się w zawodzie kucharz, którzy upiekli przepyszne pierniki i udekorowali w niebywały sposób. Obdarowani zostali nimi pracownicy Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, którzy na co dzień wspierają nas i goszczą naszą młodzież w skansenie.

      Tradycją naszej szkoły jest również przygotowanie przez Samorząd Uczniowski świątecznej gazetki i wspólne kolędowanie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku Samorząd przekazał życzenia kadrze pedagogicznej, administracji podczas spotkania on-line. Uczennica II A klasy Liceum Ogólnokształcącego - Nadia Biskupska, zagrała na trąbce kolędę „We wish you a Merry Christmas”dla całej społeczności szkolnej.

      Jak co roku nie zapomnieliśmy o zwierzakach.

      Zorganizowana została zbiórka karmy dla zwierząt bezdomnych ze schroniska w Tomarynach. Tego typu akcji cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród naszych uczniów. Samorząd Szkolny i koło wolontariatu pragną serdecznie podziękować wszystkim klasom, wychowawcom, którzy włączyli się do akcji, wszystkim tym, którzy okazali empatię i chęć niesienia świątecznej pomocy.

      Całej społeczności szkolnej życzymy wesołych, zdrowych

      i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

      Dziękujemy!

      Samorząd Uczniowski i Koło Wolontariatu.

     • Świąteczna zbiórka żywności dla zwierzaków #RazemNaŚwięta

     • W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy mocno zabiegani.
      To czasem nie pozwala dostrzec potrzebujących.
      Nasza szkoła w tym roku włączyła się do akcji #RazemNaŚwięta,
      której  organizatorem już po raz trzeci jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
      Celem  akcji było budowanie wspólnot i umacnianie więzi międzypokoleniowych,
      oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.
      Świąteczna zbiórka żywności dla zwierzaków,  miała na celu
      poprawić  standard pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie młodzieży i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy.

       Szczególnie w tym przedświątecznym czasie, należy pamiętać, aby każda nawet najmniejsza istota, nie czuła się zapomniana, samotna, pominięta.
      Chcemy również, aby Nasza młodzież była wrażliwa na losy innych.
      Do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach przybywa każdego roku mnóstwo zagubionych i porzuconych przez właścicieli zwierząt.

      Koordynatorem zbiórki były pani Dorota Dworczak, Monika Makowska i Magdalena Rudnicka. Dzięki Naszym wspaniałym wychowawcom, pomimo utrudnionego kontaktu związanego z pandemią COVID 19 klasy odpowiedziały na nasz apel i wzięły udział
      w akcji. 

       Los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny naszej młodzieży.
      Dlatego dziękujemy serdecznie wszystkim wychowawcom i  uczniom,
      za włączenie się do zbiórki.

       

      Dzielenie się tym co mamy – to dobry nawyk.

      Samorząd Uczniowski
      Koło Wolontariatu
      ZS w Olsztynku

     • Biblioteka prezentuje zdjęcia, które wpłynęły na Szkolny konkurs fotograficzny „Z książką jest Ci do twarzy”

     • Spośród autorów zdjęć, komisja konkursowa w składzie: Sebastian Lachowicz - fotografik, właściciel Studia Fotograficznego „FOTO–SEBA” w Olsztynku, Daria Sępkowska - nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, Agnieszka Dolińska – przedstawicielka Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Olsztynie, postanowiła nagrodzić następujące osoby:

      I miejsce  - Aleksandra Badziong

      II miejsce – Zuzanna Andrysiak

      III miejsce – Klaudia Erimus,

      Wyróżnienie: Marcjanna Nowakowska, Monika Pojasek

      Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział.  Nagrodą główną w konkursie jest wykonanie portretu na płótnie w dużym formacie, ze zdjęcia powierzonego lub wykonanego w Salonie FOTO- SEBA w Olsztynku, pozostali laureaci otrzymują nagrody książkowe oraz materiały piśmiennicze.

      Odbiór nagród: biblioteka ul. Klikowicza 4. (w godzinach pracy biblioteki)

      Organizator: Dorota Walter - Obrębska

     • Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020

     • W ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Nasza szkoła na początku bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Cyfrowe kompetencje podstawą kształcenia”, który został pozytywnie rozpatrzony. W wyniku czego otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt o wartości 277 674,13  zł, z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi  236 023,01  zł.

      W rezultacie projekt rozpocznie się 1 listopada 2020 roku i będzie trwał do 31 lipca 2021 roku.

      Celem projektu jest:

      • zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa w sieci uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku (LO) 15 poprzez realizację zajęć kształtujących i rozwijających kompetencje cyfrowe, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego zagrożeń z użyciem TIK,
      • zwiększenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć poprzez realizację krótkich form doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia),
      • doposażenie LO w Olsztynku w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania,

      w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1.11.2020r. do 31.07.2021r.                                                                                                                                                                                                                                                 

      Rekrutacja do projektu rozpocznie się 1 listopada 2020 roku.