• Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

     • Każdy rok szkolny to czas wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów i radości. Są one zasługą zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którzy przekazując swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata uczą wartości, zasad moralnych,  przygotowują do najważniejszych w życiu egzaminów zewnętrznych. Zakończenie roku szkolnego to wyśmienity czas podziękowań , gratulacji i miłych życzeń.

      Z powodu pandemii, w ścisłym reżimie sanitarnym i w ograniczeniach w funkcjonowaniu życia szkolnego pożegnamy również rok szk. 2020/21. 

      Zakończenie roku szk. odbędzie się 25 czerwca 2021 r. podczas spotkań z wychowawcą klasy, według ustalonego harmonogramu.

       

      1. w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku, ul. Klikowicza 4,

      godz. 9:00

      klasa I – sala 19 (piętro),

      klasa II A – sala 9 (parter),

      klasa II B - sala 18 (piętro).

       

      1. w Technikum Hotelarsko-Gastronomicznym w Olsztynku,
       ul. Zamkowa 6,

      godz. 10:00

      klasa I– sala C11 (budynek „schronisko”),

      klasa II A – sala A06 (budynek „skrzydło”),

      klasa II B – sala A02 (budynek główny),

      klasa III – sala A25 (budynek „skrzydło).

       

      1. w Branżowej Szkole I Stopnia w Olsztynku, ul. Zamkowa 6,

      godz. 9:00

                  klasa I A – sala B11 (budynek „biblioteka”),

                  klasa I B – sala A21 (budynek „główny”),

                  klasa II A – sala A13 (budynek „główny”),

                  klasa II B - sala A16 (budynek „skrzydło”).

       

      Drodzy abiturienci Branżowej Szkoły I Stopnia w Olsztynku, uczniowie klasy III, serdecznie zapraszam Was na uroczyste pożegnanie z okazji ukończenia szkoły,  które odbędzie się 25 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku.

       

      Ewa Orłowska

      Dyrektor Zespołu szkół w Olsztynku.

     • Informacja o zajęciach wspomagających uczniów w roku szk. 2021/22

     • Szanowni rodzice, drodzy uczniowie,

      informuję, że w Zespole Szkół w Olsztynku w roku szk. 2021/22 planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających uczniów. Zajęcia odbywać się będą w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

       

      W ramach zajęć wspomagających uczniów zamierza się realizację zajęć z następujących przedmiotów:

      • j. polski                      
      • matematyka
      • chemia          
      • biologia         
      • geografia       
      • j. niemiecki
      • j. angielski

       

      Deklarację uczestnictwa w w/w zajęciach wspomagających należy złożyć u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły. Gotowy druk pn. „Deklaracja uczestnictwa” znajduje się w sekretariacie bądź u wychowawcy klasy.

       

      Ewa Orłowska

      Dyrektor Zespołu szkół w Olsztynku

       

       

      Podstawa prawna: § 10j rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)

       

     • Zaproszenie na wideokonferencję informującą i promującą szczepienia przeciwko COVID -19 wśród rodziców dzieci powyżej 12 r. ż.

     • 6 czerwca br. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty podpisze porozumienie
      z Dyrektorem Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w sprawie współpracy w zakresie promocji szczepień przeciwko COVID-19 dla uczniów szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego. W ramach porozumienia strony zobowiążą się do prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Narodowego Programu Szczepień, propagowania i informowania o wykonywaniu szczepień przeciwko COVID-19 dla uczniów lub szkolnych grup zorganizowanych.

      Informuję w imieniu W-M Kuratora Oświaty w Olsztynie, że 21 i 23 czerwca br. odbędą się wideokonferencje Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie z rodzicami uczniów.
      Aby zgłosić swoją osobę na spotkanie online należy wypełnić formularz zgłoszeniowy
      na stronie – link podany pod datą spotkania.

      Liczba uczestników spotkania jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
       

      21.06.2021


      16.00 – rodzice uczniów szkół podstawowych


      Link do formularza zgłoszeniowego:
      Szkoły podstawowe: http://www.ko.olsztyn.pl/2021/06/15/formularz-zgloszeniowy-na-spotkania-online-z-rodzicami-w-sprawie-szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia-przeciw-covid-19-szkoly-podstawowe/

      23.06.2021


      18.00 – rodzice uczniów szkół ponadpodstawowych


      Link do formularza zgłoszeniowego:
      Szkoły ponadpodstawowe: http://www.ko.olsztyn.pl/2021/06/15/formularz-zgloszeniowy-na-spotkania-online-z-rodzicami-w-sprawie-szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia-przeciw-covid-19-szkoly-ponadpodstawowe/

      Link do spotkania zostanie przesłany rodzicom na wskazany przez nich w zgłoszeniu adres mailowy w dniu wydarzenia.
       

      Ewa Orłowska

      Dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynie