• Egzaminy

   • Harmonogram matur czerwiec 2020

    Harmonogram matur w nowym terminie – czerwiec 2020

    Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020roku przedstawiamy nowe terminy.

    https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20H armonogram3.pdf