• Zdalna Szkoła+

    • Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło projekt „Zdalna Szkoła+”, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą uzyskać  dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego .

     Wszystko po to, by najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom ułatwić zdalne nauczanie.
     To projekt, w którym Centrum Projektów Polska Cyfrowa znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

     Instytucja postanowiła przeznaczyć pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów oraz nauczycieli. Łącznie z programem #zdalnaszkoła na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów CPPC przeznaczyło 366 mln złotych.

     Powiat Olsztyński wnioskował o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla prowadzonych szkół powiatowych.

     Zespół Szkół w Olsztynku w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” otrzymał dofinansowanie w wysokości 14 000 zł oraz wkład własny 3 000 zł.,  na zakup oraz ubezpieczenie 7 laptopów.

     Sprzęt niezbędny do nauki zdalnej trafił do uczniów oraz nauczycieli.

     Po zakończonej epidemii sprzęt wróci do szkoły, gdzie będzie służył wszystkim uczniom w celach edukacyjnych.

     Działanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.