• Aktywna tablica

    • Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 „Aktywna tablica”

     Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Ten rozwój powinien odbywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

     "Pozytywne efekty osiągnięte w trakcie realizacji +Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – Aktywna tablica+, skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, skłaniają do kontynuacji i rozszerzenia działań zarówno w zakresie podmiotowym, jak i przedmiotowym  na dalsze lata tj. 2020-2024" – czytamy
     w załączniku do projektu uchwały. Najbardziej ucieszyła nas informacja, że w tej perspektywie finansowej programu o dofinansowanie  na wyposażenie szkoły mogą ubiegać się szkoły ponadpodstawowe. Co uczyniliśmy w pierwszej edycji w 2020 roku.

     "Aktywna tablica 2020 - 2024"

     Otrzymaliśmy dofinansowanie dla Naszej szkoły!

     14 000 zł dofinansowania z programu plus 3 500 zł wkład własny.

     W ramach dofinansowania zakupiliśmy  5 laptopów.

     Dzięki dofinansowaniu z rządowych programów rozwijamy szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.